Samenvatting inhalen

Neem niet deel aan het verkeer zonder goede voorbereiding of met onvoldoende kennis van de regels. Ga op een veilige manier met elkaar om, dus verkeren. Onderstaande punten zijn belangrijk om te onthouden:

• houd voldoende afstand tot uw voorligger

• beoordeel of er voldoende ruimte is om veilig te kunnen inhalen

• kijk of er geen tegemoetkomend verkeer nadert

• kijk voordat u gaat inhalen in de spiegels, of u zelf al wordt ingehaald

• ga niet inhalen als iemand al met een inhaalmanoeuvre bezig is

• geef vroegtijdig richting aan en ga in een vloeiende lijn naar links en wijk voldoende uit. Verhoog uw snelheid tijdens het inhalen en zet uw richtingaanwijzer weer uit

• als u het ingehaalde voertuig weer in de spiegel ziet, kijkt u vervolgens over uw rechterschouder

• zet uw richtingaanwijzer weer aan en ga weer in één vloeiende lijn naar rechts.

In deze samenvatting hebben we eigenlijk gesproken over wegen met één rijbaan. Op wegen met meerdere rijbanen, zoals op snelwegen kan er meestal probleemloos worden ingehaald. Let goed op uw gereden snelheid en let tevens op uw kijkgedrag, want goed kijken en opletten is ook op deze wegen een vereiste.
Kijktechniek zeer belangrijk

Ondanks een goede verkeersopleiding, gebeuren er in de leeftijdsgroep van 18 tot 26 jaar nog steeds veel verkeersongevallen. Voor motorrijders vaak met dodelijke afloop. Daarom is een goede kijktechniek voor motorrijders zeer belangrijk. Onoplettendheid, te laat reageren, te gehaast op weg, vermoeidheid en soms het gebruik van alcohol of drugs zijn de oorzaak van de meeste ongevallen. In percentages is dat ongeveer als volgt: 92 procent door de mens, 3 procent door het voertuig en 5 procent door de omgeving.


Terug naar de website