Links afslaan

Beoordeel via de spiegels het verkeer achter en naast u. Kijk ook over de linkerschouder om het verkeer naast en achter u nogmaals te beoordelen. Geef richting aan naar links en kies tijdig uw positie. Regel uw snelheid en schakel eventueel terug naar een lagere versnelling.
Voorsorteren naar links

Als u links af wilt slaan, mag u voorsorteren. Het is niet verplicht, maar wel wenselijk, om de overige weggebruikers de gelegenheid te geven rechts te passeren, wat dan resulteert in een vlotte verkeersdoorstroming. Wanneer u op een weg rijdt waar u tegemoetkomend verkeer kunt verwachten, mag u dus voorsorteren tegen de as van de weg, om links af te slaan. Op een volledige eenrichtingsweg mag u geheel links voorsorteren. Rijdt u op een gescheiden rijbaan, dan mag u geheel links van de rijbaan, tegen de middenberm voorsorteren.
Afbuigende voorrangsweg

Naast de standaard kruispunten kennen we ook de afbuigende kruispunten. Kortom, de dikke streep geeft de voorrangsweg aan en de dunne streepjes de zijwegen. Bestuurders die de voorrangsweg blijven volgen, hebben voorrang op bestuurders van de zijwegen. Soms wordt het verloop van de voorrangsweg middels onderborden aangegeven.


Terug naar de website