Als u met een voertuig, bijvoorbeeld een motorvoertuig, een bromfiets of zelfs een fiets, aan het verkeer gaat deelnemen, zal dat voertuig moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Bij aanschaf van een nieuwe voertuig zal dat geen problemen opleveren, Omdat deze voor ingebruikname worden gekeurd door het rijks dienst voor het wegverkeer. Problematischer wordt het, als u een gebruikt voertuig aanschaft. voor gebruikte voertuigen geldt, dat regelmatig onderhoud een must is. maar dat geldt eveneens voor nieuwe voertuigen. In dit hoofdstuk vindt u de belangrijkste technische eisen voor motorfietsen, driewielige motorvoertuigen en de daarvoor bestemde aanhangwagen. Alle vermelde eisen gelden voor gebruik van het voertuig op de openbare weg.
Wat is een motorfiets?

Een motorfiets is een motorrijtuig op twee wielen, al dan niet met zijspanwagen, of een motorrijtuig met drie asymmetrisch geplaatste wielen, met een door de constructie bepaalde snelheid van meer dan 45 kilometer per uur, dan wel voorzien van een motor met een cilinderinhoud van meer dan 50 kubieke centimeter dus niet zijnde een motorrijtuig met beperkte snelheid, een landbouwtrekker of een gehandicaptenvoertuig.
Wat is een driewielig motorrijtuig?

Een driewielig motorrijtuig is een motorrijtuig op drie symmetrisch geplaatste wielen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 45 kilometer per uur, of met een motorinhoud van meer dan 50 kubieke centimeter, niet zijnde een motorrijtuig met beperkte snelheid, een landbouwtrekker of een gehandicaptenvoertuig.
Algemene Periodieke Keuring.

Het is belangrijk dat uw motorfiets of driewielig motorrijtuig in een goede technische en dus veilige conditie verkeert. Bij auto’s kennen we de periodieke APK keuring. Motorfietsen en driewielige motorrijtuigen met een ledige massa van minder dan 400 kilogram, zijn niet algemene periodieke keuring plichtig.

Terug naar de website