Bij deze manoeuvre moet je met een geringe snelheid en juist sturend om een pylon heenrijden, die zes meter uit de rijrichting ligt, om daarna de weg op de oorspronkelijke rijlijn te vervolgen. De nadruk bij deze oefening ligt op stuurbeheersing.

Terug naar de website