Kom je er niet uit? Neem dan contact op met de helpdesk!
Cursisten iTheorie Opleiding Heb je nog geen toegangscode?
Login met je toegangscode:* Bereid je optimaal voor op je rijbewijs met het iTheoriepakket, bestaande uit: een compleet digitaal lesboek, interactieve theorie oefenexamens, gevaarherkenning en de complete voorbereiding op de praktijk aan de hand van films. Schaf nu direct de iTheorie opleiding voor maar €69,00 aan of vraag ernaar bij je rijschool!
INLOGGEN CURSIST BESTEL DE COMPLETE THEORIECURSUS VOOR MAAR €69,00
UITLOGGEN

Auto praktijkinstructie

Nergens anders vind je lessen die je voorbereiden op het rijden in de praktijk. Aan de hand van animaties krijg je uitleg over alle onderdelen van het rijden volgens de officiële rijprocedure. Zo weet je waar je aan moet voldoen om met succes deel te nemen aan het officiële CBR praktijkexamen.

Rijklaar maken en bediening van het voertuig

In dit onderdeel komen de onderdelen van het rijklaar maken en de bediening van de auto aan de orde, zoals: in- en uitstappen, het afstellen van de stoel, de hoofdsteun, gebruik gordel, de houding, spiegels, bediening pedalen, parkeerrem, schakelen, starten, afzetten en het sturen.

Deelnemen aan het verkeer

In dit onderdeel komen verkeersdeelname, milieuzuinig rijgedrag en gevaarherkenning aan de orde.

Wegrijden

In dit onderdeel zijn verschillende vormen van wegrijden geanimeerd, zoals een stop buiten het verkeer, vanuit parkeerstand en na een stop in het verkeer. Enkele voorbeelden zijn: wegrijden, rechte en bochtige weggedeelten, kruispunten, afslaan, invoegen, uitvoegen, inhalen, zijdelingse verplaatsingen, gedrag nabij en op bijzondere weggedeelten en bijzondere manoeuvres.

Rijden op de weg

In dit hoofdstuk behandelen we een aantal factoren, zoals: de wegstructuur, de plaats op de weg, bebakening, markering, signalering en wegverharding. Verder behandelen we diverse andere omstandigheden, zoals: verkeersdrukte, weersomstandigheden, aanwezige bebouwing en het uitzicht.

Kruispunten

Een belangrijk praktijk onderdeel is het gedrag nabij en op kruispunten. Met welk kruispunt we te maken hebben, wordt in grote mate bepaald door het aantal wegen dat samenkomt, de hoek(en) waaronder deze op elkaar aansluiten, het verschil van de diverse wegen, zoals hoofdwegen en zijwegen, de aanwezigheid van een middengeleider, of middenberm en het aantal rijstroken per rijrichting.

Afslaan

Als u aan het verkeer gaat deelnemen, zult u op kruispunten vaak moeten afslaan. Bestuurders moeten zich "naast de voorbereidende handelingen die nodig zijn om verantwoord te kunnen afslaan", houden aan de bijzondere verplichtingen zoals die gelden op kruispunten.

Invoegen en uitvoegen

Zowel het invoegen "vanaf de invoegstrook naar de doorgaande rijbaan" als het uitvoegen "van de doorgaande rijbaan naar de uitrijstrook" wordt als bijzondere manoeuvre aangemerkt. De invoeg- of uitvoegstrook is door een blokmarkering van de doorgaande rijbaan afgescheiden. Bestuurders die willen invoegen, dus de doorgaande rijbaan oprijden, moeten zich het meeste aanpassen.

Inhalen en voorbijgaan

Inhalen of voorbijgaan is een handeling die bijzondere aandacht verdient. Inhalen gebeurt door weggebruikers onderling. Inhalen moet links en bij het inhalen mag er geen gevaar of hinder ontstaan voor andere weggebruikers. Obstakels, zoals geparkeerde voertuigen, op de rijbaan aanwezige containers, afzettingsmiddelen, of andere voorwerpen die niet aan het verkeer deelnemen worden niet ingehaald, maar voorbijgegaan.

Tegemoetkomen en ingehaald worden

In het onderdeel "tegemoetkomen en ingehaald worden" tonen we diverse situaties waarbij tegemoetkomende en elkaar links of rechts inhalende bestuurders gebruik maken van dezelfde rijbaan. Zowel bij het tegemoetkomen als bij het ingehaald worden, is het van belang dat de beschikbare ruimte voor de twee naast elkaar rijdende voertuigen voldoende moet zijn.

Rijstrook wisselen en zijdelingse verplaatsing

Het onderdeel rijstrook wisselen en andere zijdelingse verplaatsingen zijn onderdelen die direct verband houden met manoeuvres als: afslaan, inhalen en in- en uitvoegen. Rijstrook wisselingen of andere zijdelingse verplaatsingen zijn handelingen die bijzondere aandacht verdienen. Zo mag er bij een dergelijke manoeuvre geen gevaar of hinder ontstaan voor het overige verkeer.

Bijzondere weggedeelten

In dit hoofdstuk tonen we je enkele bijzondere weggedeeltes, welke als gevolg van hun functie en/of inrichting, afwijken van andere weggedeeltes. We noemen: inritten, uitritten, erven, minirotondes, overwegen, tram- en bushaltes en voetgangersoversteekplaatsen.

Bijzondere verrichtingen

Bij bijzondere manoeuvres moeten bestuurders het overige verkeer, dus ook voetgangers voor laten gaan. De volgende manoeuvres worden als bijzondere manoeuvre/verrichting aangemerkt: Voorbereidings- en controlehandelingen, keren, parkeren, in- en uitstappen, achteruitrijden en helling rijden.
rijprocedure Google Beoordeeld door KiyOh > >
Bestellen

Wil jij ook op een makkelijke en snelle manier je theorie leren?

Al 613.660 cursisten kozen voor iTheorie. Kies ook voor iTheorie: dé marktleider in online verkeerstheorie!

Alle voordelen op een rij:*

Digitaal lesboek
100 films gevaarherkenning
50 theorie-examens
60 animaties praktijk
Gratis herhalingscursus
 

BESTEL VOOR MAAR €69,00

*Voorbeeld van de auto opleiding. De motor en bromfiets opleiding kan hiervan afwijken.