Praktijkinstructie personenauto

Nergens anders vind je lessen die je voorbereiden op het rijden in de praktijk. Aan de hand van animaties krijg je uitleg over alle onderdelen van het rijden volgens de officiƫle rijprocedure. Zo weet je waar je aan moet voldoen om met succes deel te nemen aan het officiƫle CBR praktijkexamen.

Ga jij voor je CBR theorie-examen?Bestel nu iTheorie!

Rijklaar maken en bediening van het voertuig

Hier komen de onderdelen van het rijklaar maken en de bediening van de auto aan de orde.

 • In- en uitstappen
 • Stoel, hoofdsteun en gordel
 • Stuur en stuurhouding
 • Spiegels
 • Pedalen
 • Parkeerrem
 • Schakelmechanisme
 • Starten en afzetten motor
 • Bediening verlichting en apparatuur
 • Sturen

Deelnemen aan het verkeer

Hier wordt verkeersdeelname, milieuzuinig rijgedrag en gevaarherkenning behandeld.

 • Verkeersdeelname
 • Milieuzuinig rijgedrag
 • Gevaarherkenning

Wegrijden

Er worden verschillende vormen van wegrijden uitgelegd, zoals een stop buiten het verkeer, vanuit parkeerstand en na een stop in het verkeer. Enkele voorbeelden zijn: wegrijden, rechte en bochtige weggedeelten, kruispunten, afslaan, invoegen, uitvoegen, inhalen, zijdelingse verplaatsingen, gedrag nabij en op bijzondere weggedeelten en bijzondere manoeuvres.

 • Kijkgedrag
 • Voor laten gaan
 • Snelheid
 • Signalen

Rijden op de weg

Je moet rekening houden met een aantal factoren, zoals: de wegstructuur, de plaats op de weg, bebakening, markering, signalering en wegverharding. Verder behandelen we diverse andere omstandigheden, zoals: verkeersdrukte, weersomstandigheden, aanwezige bebouwing en het uitzicht.

 • Plaats op de weg
 • Afstand houden
 • Snelheid
 • Verkeerslichten, aanwijzingen en tekens
 • Signalen
 • Vertragen, remmen en stoppen

Kruispunten

Een belangrijk onderdeel in de praktijk is het gedrag nabij en op kruispunten. Met welk kruispunt je te maken hebt, wordt in grote mate bepaald door het aantal wegen dat samenkomt, de hoek(en) waaronder deze op elkaar aansluiten, het verschil van de diverse wegen, zoals hoofdwegen en zijwegen, de aanwezigheid van een middengeleider, of middenberm en het aantal rijstroken per rijrichting.

 • Kijkgedrag
 • Voorrang en voor laten gaan
 • Plaats op de weg en voorsorteren

Afslaan

Als je aan het verkeer gaat deelnemen, zul je op kruispunten vaak moeten afslaan. Bestuurders moeten zich "naast de voorbereidende handelingen die nodig zijn om verantwoord te kunnen afslaan", houden aan de bijzondere verplichtingen zoals die gelden op kruispunten.

 • Kijkgedrag
 • Voorrang verlenen en voor laten gaan
 • Plaats op de weg en voorsorteren
 • Links afslaan
 • Rechts afslaan
 • Voor elkaar langs rijden
 • Om elkaar heen rijden

Invoegen en uitvoegen

Zowel het invoegen "vanaf de invoegstrook naar de doorgaande rijbaan" als het uitvoegen "van de doorgaande rijbaan naar de uitrijstrook" wordt als bijzondere manoeuvre aangemerkt. De invoeg- of uitvoegstrook is door een blokmarkering van de doorgaande rijbaan afgescheiden. Bestuurders die willen invoegen, dus de doorgaande rijbaan oprijden, moeten zich het meeste aanpassen.

 • Invoegstroken
 • Uitrijstrook rechts
 • Uitrijstrook links
 • Gecombineerde invoeg- en uitrijstrook
 • Splitsing autosnelweg

Inhalen en voorbijgaan

Inhalen of voorbijgaan is een handeling die bijzondere aandacht verdient. Inhalen gebeurt door weggebruikers onderling. Inhalen moet links en bij het inhalen mag er geen gevaar of hinder ontstaan voor andere weggebruikers. Obstakels, zoals geparkeerde voertuigen, op de rijbaan aanwezige containers, afzettingsmiddelen, of andere voorwerpen die niet aan het verkeer deelnemen worden niet ingehaald, maar voorbijgegaan.

 • Inhalen en voorbijgaan
 • Kijkgedrag
 • Plaats op de weg
 • Snelheid

Tegemoetkomen en ingehaald worden

In "tegemoetkomen en ingehaald worden" worden diverse situaties behandeld waarbij tegemoetkomende en elkaar links of rechts inhalende bestuurders gebruikmaken van dezelfde rijbaan. Zowel bij het tegemoetkomen als bij het ingehaald worden, is het van belang dat de beschikbare ruimte voor de twee naast elkaar rijdende voertuigen voldoende moet zijn.

 • Tegemoetkomen
 • Ingehaald worden

Rijstrook wisselen en zijdelingse verplaatsing

Het onderdeel rijstrook wisselen en andere zijdelingse verplaatsingen zijn onderdelen die direct verband houden met manoeuvres als: afslaan, inhalen en in- en uitvoegen. Rijstrook wisselingen of andere zijdelingse verplaatsingen zijn handelingen die bijzondere aandacht verdienen. Zo mag er bij een dergelijke manoeuvre geen gevaar of hinder ontstaan voor het overige verkeer.

 • Kijkgedrag
 • Plaats op de weg

Bijzondere weggedeelten

Er worden enkele bijzondere weggedeeltes aan je uitgelegd, welke als gevolg van hun functie en/of inrichting, afwijken van andere weggedeeltes. Zoals: inritten, uitritten, erven, minirotondes, overwegen, tram- en bushaltes en voetgangersoversteekplaatsen.

 • Uitrit
 • Inrit
 • Erf
 • Overweg
 • Voetgangersoversteekplaats
 • Tram- en bushalte
 • Rotonde kwart rond
 • Rotonde half rond
 • Rotonde driekwart rond
 • Rotonde geheel rond

Bijzondere verrichtingen

Bij bijzondere manoeuvres moeten bestuurders het overige verkeer, dus ook voetgangers voor laten gaan. De volgende manoeuvres worden als bijzondere manoeuvre/verrichting aangemerkt: Voorbereidings- en controlehandelingen, keren, parkeren, in- en uitstappen, achteruitrijden en helling rijden.

 • Hellingproef
 • In rechte lijn achteruitrijden
 • Achteruitrijden van een bocht
 • Parkeren in file
 • Parkeren in een haaks of schuin parkeervak
 • Keren door te steken
 • Keren door middel van een halve draai

Gratis theorie test?

Doe de gratis theorie test en weet gelijk hoe het ervoor staat met jouw theoriekennis!