Inzicht in vorderingen

Cursisten kunnen anderen (bv. de rijschool of ouders) toestemming geven om de resultaten van hun studie in te zien. Die toestemming kan alleen verleend worden door de cursist zelf.

Toestemming voor de rijschool

Om je rijschool te machtigen, moet je tijdens het eerste gebruik van je toegangscode je rijschool selecteren. Dat doe je met het rijschoolnummer van je rijschool. Dit nummer krijg je van je rijschool, maar kun je ook opzoeken in de rijschoolgegevens.

Ben je dat vergeten aan te geven, en wil je je rijschool alsnog machtigen? Of wil je juist de machtiging weer intrekken? Dan kun je dat -nadat je bent ingelogd- instellen onder het menu-onderdeel Mijn gegevens > Voortgang delen instellen.

Delen van vorderingen met anderen

Wil je anderen toestemming geven dat ze jouw vorderingen kunnen inzien? Dan kun je -nadat je bent ingelogd- gaan naar het menu-onderdeel Mijn gegevens > Voortgang delen instellen. Daar vind je een link die je kunt delen met anderen, zoals bijvoorbeeld je ouders.