Kom je er niet uit? Neem dan contact op met de helpdesk!
Cursisten iTheorie Opleiding Heb je nog geen toegangscode?
Login met je toegangscode:* Bereid je optimaal voor op je rijbewijs met het iTheoriepakket, bestaande uit: een compleet digitaal lesboek, interactieve theorie oefenexamens, gevaarherkenning en de complete voorbereiding op de praktijk aan de hand van films. Schaf nu direct de iTheorie opleiding voor maar €69,00 aan of vraag ernaar bij je rijschool!
INLOGGEN CURSIST BESTEL DE COMPLETE THEORIECURSUS VOOR MAAR €69,00
UITLOGGEN

Privacyverklaring iTheorie versie 25-5-2018

iTheorie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

iTheorie Bv
Katwolderweg 8 8041AD Zwolle
helpdesk

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij van je kunnen verwerken:

 • voor- en achternaam en/of bedrijfsnaam;
 • geslacht;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres en gegevens met betrekking tot dat IP-adres;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het versturen van een e-mail, in correspondentie, telefonisch of via social media;
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • internetbrowser en apparaat type;
 • transactiegegevens en bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij kunnen de gegevens die we van je verzamelen zelfstandig gebruiken of combineren met andere gegevens: indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of naleving van een juridische verplichting; voor onze rechtmatige belangen zoals het instellen, uitvoeren of verweer voeren tegen juridische vorderingen, om fraude te voorkomen en/of onze producten of diensten te verbeteren of voor marketingdoeleinden, indien we daar jouw toestemming voor hebben. We gebruiken je gegevens, meer specifiek om:

 • producten en diensten te leveren, onder andere om:
  • je te herkennen wanneer je terugkeert naar onze websites of gebruikmaakt van onze apps;
  • transacties te voltooien;
  • om goederen en diensten bij je af te leveren;
  • om diensten via online media te kunnen aanbieden;
  • je op de hoogte te stellen van wijzigingen, updates, producten en diensten;
  • je te informeren over nieuwe functies en voordelen;
  • vragen te beantwoorden en te reageren op je verzoeken via onze websites of apps en via websites van derden (inclusief social media);
  • onze websites of apps te verbeteren en ze gemakkelijker te kunnen gebruiken;
 • onderzoek en analyse uit te voeren, onder andere om:
  • onze klanten en de gebruikers van onze website of apps beter te begrijpen;
  • je de kans te bieden feedback te geven voor onze producten en diensten;
  • gegevensanalyses, statistisch onderzoek en rapporten te produceren;
  • onze producten en diensten te evalueren en aan te passen;
 • wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens aan niemand, behalve zoals hieronder beschreven:

 • aan regelgevende instanties, rechtbanken en overheidsinstanties om te voldoen aan juridische bevelen, wettelijke of regelgevende vereisten en overheidsverzoeken;
 • met onze dienstverleners die diensten voor ons uitvoeren en ons helpen bij onze bedrijfsactiviteiten;
 • met zakelijke partners met wie wij gezamenlijk of die afzonderlijk producten aanbieden, maar met de beperking dat zij jouw gegevens niet mogen gebruiken om zelfstandig producten of diensten aan te bieden.

Hoe gaan we om met geaggregeerde gegevens en geanonimiseerde gegevens?

Geaggregeerde gegevens of geanonimiseerde gegevens identificeren je niet afzonderlijk; deze gegevens helpen om patronen onder groepen mensen te analyseren.

Wij kunnen geaggregeerde gegevens of geanonimiseerde gegevens op verschillende manieren delen, bijvoorbeeld:

 • om dezelfde redenen waarom we persoonlijke gegevens zouden delen;
 • met zakelijke partners om analyse en onderzoek over klanten en gebruikers van de website en apps uit te voeren;

Cookies of vergelijkbare technieken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Cookies met een puur technische functionaliteit zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden. Hiermee kunnen we het gebruik van de website meten en deze daarop eventueel aanpassen. Deze cookies kunnen ook geplaatst worden door derden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je ook het gebruik van functionele cookies niet meer toestaat zal het inloggen op de website niet meer functioneren.

Inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van persoonsgegevens

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens naar ons sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen uiterlijk vier weken, op jouw verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoongegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij gebruiken organisatorische, administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen ter bescherming van jouw persoonlijke gegevens. Wij bewaren jouw gegevens alleen zo lang als nodig om onze producten of diensten te leveren of als door de wet is vereist.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact op met ons op.

Links naar andere sites

Op onze websites tref je links aan naar andere sites. iTheorie kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met je gegevens. Lees hiervoor de/het privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, dan kun je je richten tot de helpdesk.

Google Beoordeeld door KiyOh >
Bestellen

Wil jij ook op een makkelijke en snelle manier je theorie leren?

Al 613.715 cursisten kozen voor iTheorie. Kies ook voor iTheorie: dé marktleider in online verkeerstheorie!

Alle voordelen op een rij:*

Digitaal lesboek
100 films gevaarherkenning
50 theorie-examens
60 animaties praktijk
Gratis herhalingscursus
 

BESTEL VOOR MAAR €69,00

*Voorbeeld van de auto opleiding. De motor en bromfiets opleiding kan hiervan afwijken.