Informatie - Reglement verkeersregels en verkeerstekens categorie L

Onderstaande verkeersborden hebben allemaal te maken met informatievoorziening over de weg.

L1 Hoogte onderdoorgang

L2 Voetgangersoversteekplaats

L3 Bus-/Tramhalte

L4 Voorsorteren

L5 Einde rijstrook

L6 Splitsing

L7 Aantal doorgaande rijstroken

L8 Doodlopende weg

L9 Vooraanduiding doodlopende weg

L10 Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting

L11 Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/-stroken

L12 Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook

L13 Verkeerstunnel

L14 Vluchthaven

L15 Vluchthaven voorzien van een noodtelefoon en brandblusapparaat

L16 Noodtelefoon

L17 Brandblusapparaat

L18 Noodtelefoon en brandblusapparaat

L19 Dichtstbijzijnde uitgang

L20 Uitwijkplaats rechts van de weg. Gebruikt op smalle wegen waar inhalen niet mogelijk is om aan te geven waar plaats aan de rechterzijde van de weg is om uit te wijken

L21 Uitwijkplaats links van de weg. Gebruikt op smalle wegen waar inhalen niet mogelijk is om aan te geven waar plaats aan de linkerzijde van de weg is om uit te wijken

L101 Invoegstrook gaat over in rijstrook

L101 Invoegstrook gaat over in rijstrook

Terug naar Reglement verkeersregels en verkeerstekens

Gratis theorie test?

Doe de gratis theorie test en weet gelijk hoe het ervoor staat met jouw theoriekennis!