Overige geboden en verboden - Reglement verkeersregels en verkeerstekens categorie F

Onderstaande verkeersborden hebben allemaal te maken met iets wat je niet mag of juist moet. Het ronde bord met de rode rand zijn "Je mag hier niet..."-borden. Ronde blauw/witte borden zijn "Je moet hier..."-borden.

F1 Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
Je mag hier wel een fiets, snorfiets, bromfiets en speed-pedelec inhalen (dat zijn geen motorvoertuigen), maar niet een brommobiel (die volgt de regels van motorvoertuigen).

F2 Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen

F3 Verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen

F4 Einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen

F5 Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting
Aan de andere kant van de (smalle) doorgang wordt altijd bord F6 geplaatst. Voetgangers mogen bij beide borden altijd eerst!

F6 Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat uit deze richting nadert voor laten gaan
Aan de andere kant van de (smalle) doorgang wordt altijd bord F5 geplaatst. Voetgangers mogen bij beide borden altijd eerst!

F7 Keerverbod
Je mag hier wel links afslaan.

F8 Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden

F9 Einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden

F10 Stop
In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast.

F11 Verplicht gebruik passeerstrook uitsluitend bestemd voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines

F12 Einde verplicht gebruik passeerstrook uitsluitend bestemd voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines

F13 Rijbaan of –strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen

F14 Einde busbaan of –strook

F15 Rijbaan of –strook uitsluitend ten behoeve van trams

F16 Einde trambaan of –strook

F17 Rijbaan of –strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams

F18 Einde bus- en trambaan of –strook

F19 Rijbaan of –strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s en lijnbussen

F20 Einde rijbaan of –strook voor vrachtauto's en lijnbussen

F21 Rijbaan of –strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s

F22 Einde rijbaan of –strook voor vrachtauto's

Terug naar Reglement verkeersregels en verkeerstekens

Gratis theorie test?

Doe de gratis theorie test en weet gelijk hoe het ervoor staat met jouw theoriekennis!