Parkeren en stilstaan - Reglement verkeersregels en verkeerstekens categorie E

Onderstaande verkeersborden hebben allemaal te maken met parkeren en stilstaan.

E1 Parkeerverbod
Dit verkeersbord geldt alleen voor die zijde van de weg waar het bord geplaatst is. Je mag hier wel stilstaan, laden, lossen en passagiers in, uit, op of af laten stappen.

E1 Zone parkeerverbod
Dit verkeersbord geldt voor beide zijden van de weg tot het bord Einde zone parkeerverbod. Je mag hier wel stilstaan, laden, lossen en passagiers in, uit, op of af laten stappen.

E1 Einde zone parkeerverbod

E2 Verbod stil te staan Dit verkeersbord geldt alleen voor die zijde van de weg waar het bord geplaatst is. En als stilstaan verboden is, is parkeren, laden, lossen en passagiers in, uit, op of af laten stappen ook verboden.

E2 Zone verbod stil te staan
Dit verkeersbord geldt voor beide zijden van de weg tot het bord Einde zone verbod stil te staan. En als stilstaan verboden is, is parkeren, laden, lossen en passagiers in, uit, op of af laten stappen ook verboden.

E2 Einde zone verbod stil te staan

E3 Verbod om fietsen en bromfietsen te plaatsen
Dit verkeersbord geldt alleen voor die zijde van de weg waar het bord geplaatst is. Dit verbod geldt ook voor snorfietsen en speed-pedelecs.

E3 Zone verbod om fietsen en bromfietsen te plaatsen
Dit verkeersbord geldt voor beide zijden van de weg tot het bord einde zone verbod om fietsen en bromfietsen te plaatsen. Dit verbod geldt ook voor snorfietsen en speed-pedelecs.

E3 Einde zone verbod om fietsen en bromfietsen te plaatsen

E4 Parkeergelegenheid

E5 Parkeergelegenheid alleen bestemd voor taxi's

E6 Gehandicaptenparkeerplaats

E7 Gelegenheid tot het onmiddellijk laden en lossen van goederen

E8 Parkeergelegenheid bestemd voor de voertuigcategorie en op de wijze die op het bord is aangegeven
Deze parkeergelegenheid is alleen bestemd voor personenauto's.

E8-1 Parkeergelegenheid bestemd voor de voertuigcategorie en op de wijze die op het bord is aangegeven
Deze parkeergelegenheid is alleen bestemd voor motorvoertuigen waarbij gedeeltelijk op het trottoir geparkeerd moet worden (normaal is dat verboden).

E8-2 Parkeergelegenheid bestemd voor de voertuigcategorie en op de wijze die op het bord is aangegeven
Deze parkeergelegenheid is alleen bestemd voor vrachtauto's en autobussen.

E9 Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders

E10 Parkeerschijfzone
Verplicht gebruik van een parkeerschijf voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen op parkeerplaatsen waar een blauwe streep is aangebracht.

E11 Einde parkeerschijfzone

E12 Parkeergelegenheid alleen bestemd voor overstappers op het openbaar vervoer (Park & Ride)

E13 Parkeergelegenheid alleen bestemd voor carpoolers

Terug naar Reglement verkeersregels en verkeerstekens

Gratis theorie test?

Doe de gratis theorie test en weet gelijk hoe het ervoor staat met jouw theoriekennis!