Geslotenverklaringen - Reglement verkeersregels en verkeerstekens categorie C

Onderstaande verkeersborden hebben allemaal te maken met de geslotenverklaringen. Ze geven aan dat de weg gesloten of juist geopend is voor bepaalde weggebruikers.

Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee

C1 Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee

Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee

C2 Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee
Aan de andere kant van de weg staat bord C3.

Eenrichtingsweg; Verplichte rijrichting

C3 Eenrichtingsweg; Verplichte rijrichting
Aan de andere kant van de weg staat bord C2.

Eenrichtingsweg; Verplichte rijrichting

C4 Eenrichtingsweg; Verplichte rijrichting Wordt geplaatst tegenover een uitrit of T-splitsing.

Inrijden toegestaan voor beide zijden

C5 Inrijden toegestaan voor beide zijden

Gesloten voor voertuigen op meer dan twee wielen

C6 Gesloten voor voertuigen op meer dan twee wielen
Dus ook voor motorfietsen met een zijspan.

Gesloten voor vrachtauto's

C7 Gesloten voor vrachtauto's

Gesloten voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines

C8 Gesloten voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines

Gesloten voor ruiters, vee, wagens, landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en brommobielen, alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen

C9 Gesloten voor ruiters, vee, wagens, landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en brommobielen, alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen

Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen

C10 Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen
Hier mag je ook niet in als je een ander voertuig sleept.

Gesloten voor motorfietsen

C11 Gesloten voor motorfietsen
Dus ook voor motorfietsen met een zijspan.

Gesloten voor alle motorvoertuigen

C12 Gesloten voor alle motorvoertuigen
Dus bijvoorbeeld ook voor vrachtauto's en autobussen.

Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor

C13 Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor

Gesloten voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor

C14 Gesloten voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor

Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen

C15 Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen

Gesloten voor voetgangers

C16 Gesloten voor voetgangers

Gesloten voor voertuigen die met inbegrip van lading langer zijn dan op het bord is aangegeven

C17 Gesloten voor voertuigen die met inbegrip van lading langer zijn dan op het bord is aangegeven

Gesloten voor voertuigen die met inbegrip van lading breder zijn dan op het bord is aangegeven

C18 Gesloten voor voertuigen die met inbegrip van lading breder zijn dan op het bord is aangegeven

Gesloten voor voertuigen die met inbegrip van lading hoger zijn dan op het bord is aangegeven

C19 Gesloten voor voertuigen die met inbegrip van lading hoger zijn dan op het bord is aangegeven

Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven

C20 Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven

Gesloten voor voertuigen waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven

C21 Gesloten voor voertuigen waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven

Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen

C22 Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen

Gesloten voor bestuurders van vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d RVV (milieuzone)

C22a Gesloten voor bestuurders van vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d RVV (milieuzone)

Einde geslotenverklaring voor bestuurders van vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d RVV (milieuzone)

C22b Einde geslotenverklaring voor bestuurders van vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d RVV (milieuzone)

Spitsstrook open

C23-1 Spitsstrook open

Spitsstrook vrijmaken

C23-2 Spitsstrook vrijmaken

Einde spitsstrook

C23-3 Einde spitsstrook

Terug naar Reglement verkeersregels en verkeerstekens

Gratis theorie test?

Doe de gratis theorie test en weet gelijk hoe het ervoor staat met jouw theoriekennis!