Geslotenverklaringen - Reglement verkeersregels en verkeerstekens categorie C

Onderstaande verkeersborden hebben allemaal te maken met de geslotenverklaringen. Ze geven aan dat de weg gesloten of juist geopend is voor bepaalde weggebruikers.

C1 Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee

C2 Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee
Aan de andere kant van de weg staat bord C3.

C3 Eenrichtingsweg; Verplichte rijrichting
Aan de andere kant van de weg staat bord C2.

C4 Eenrichtingsweg; Verplichte rijrichting Wordt geplaatst tegenover een uitrit of T-splitsing.

C5 Inrijden toegestaan voor beide zijden

C6 Gesloten voor voertuigen op meer dan twee wielen
Dus ook voor motorfietsen met een zijspan.

C7 Gesloten voor vrachtauto's

C8 Gesloten voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines

C9 Gesloten voor ruiters, vee, wagens, landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en brommobielen, alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen

C10 Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen
Hier mag je ook niet in als je een ander voertuig sleept.

C11 Gesloten voor motorfietsen
Dus ook voor motorfietsen met een zijspan.

C12 Gesloten voor alle motorvoertuigen
Dus bijvoorbeeld ook voor vrachtauto's en autobussen.

C13 Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor

C14 Gesloten voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor

C15 Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen

C16 Gesloten voor voetgangers

C17 Gesloten voor voertuigen die met inbegrip van lading langer zijn dan op het bord is aangegeven

C18 Gesloten voor voertuigen die met inbegrip van lading breder zijn dan op het bord is aangegeven

C19 Gesloten voor voertuigen die met inbegrip van lading hoger zijn dan op het bord is aangegeven

C20 Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven

C21 Gesloten voor voertuigen waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven

C22 Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen

C22a Gesloten voor bestuurders van vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d RVV (milieuzone)

C22b Einde geslotenverklaring voor bestuurders van vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d RVV (milieuzone)

C23-1 Spitsstrook open

C23-2 Spitsstrook vrijmaken

C23-3 Einde spitsstrook

Terug naar Reglement verkeersregels en verkeerstekens

Gratis theorie test?

Doe de gratis theorie test en weet gelijk hoe het ervoor staat met jouw theoriekennis!