Snelheid - Reglement verkeersregels en verkeerstekens categorie A

Onderstaande verkeersborden hebben allemaal te maken met de snelheid. Ze geven een maximumsnelheid aan of juist het einde daarvan. De verkeersborden met een rode rand zijn "Je mag hier niet sneller dan ..." - borden. Het elektronisch bord heeft geen rode rand, maar geeft wel een maximumsnelheid aan! Daar mag je dus ook niet sneller rijden dan is aangegeven. Het blauwe bord geeft een adviessnelheid aan. Je mag dus sneller rijden, maar verstandig is het niet.

Maximumsnelheid 50 km/u

A1 Maximumsnelheid 50 km/u
Vaak geplaatst bij het begin van de bebouwde kom.

Maximumsnelheid 50 km/u

A1 Maximumsnelheid 50 km/u
Op een retroreflecterend schild.

Maximumsnelheid 50 km/u

A1 Maximumsnelheid 50 km/u
Op een zwart schild.

Maximumsnelheid 60 km/u

A1 Maximumsnelheid 60 km/u
Vaak geplaatst buiten de bebouwde kom op wegen met veel in- en uitritten.

Maximumsnelheid 70 km/u

A1 Maximumsnelheid 70 km/u
Vaak geplaatst bij ontsluitingswegen binnen de bebouwde kom of bij wegwerkzaamheden op auto(snel)wegen.

Maximumsnelheid 100 km/u

A1 Maximumsnelheid 100 km/u
Vaak geplaatst bij autosnelwegen waar de maximumsnelheid verlaagd is.

Maximumsnelheid 120 km/u

A1 Maximumsnelheid 120 km/u
Geplaatst op autosnelwegen waar 130 km/u niet is toegestaan.

Maximumsnelheid 130 km/u

A1 Maximumsnelheid 130 km/u
Geplaatst op autosnelwegen.

Zone 30 km/u

A1 Zone 30 km/u
Bord begin 30 km-zone.

Einde zone 30 km/u

A2 Einde zone 30 km/u
Bord einde zone 30 km-zone.

Einde maximumsnelheid

A2 Einde maximumsnelheid
Er kunnen verschillende snelheden worden aangegeven.

Maximumsnelheid 70 km/u
A3 Maximumsnelheid 70 km/u
Op een elektronisch bord.

Adviessnelheid 50 km/u

A4 Adviessnelheid 50 km/u
De aangegeven snelheid is geen maximumsnelheid, sneller mag, maar is niet verstandig.

Einde adviessnelheid

A5 Einde adviessnelheid

Terug naar Reglement verkeersregels en verkeerstekens

Gratis theorie test?

Doe de gratis theorie test en weet gelijk hoe het ervoor staat met jouw theoriekennis!