Verkeersborden parkeren

Er zijn in totaal elf categorieën verkeersborden. Parkeren en stilstaan valt in categorie E van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV). Bij iTheorie hebben we een duidelijk overzicht met de betekenis van elk verkeersbord. Hierdoor wordt het een stuk makkelijker om ze allemaal te leren. Wanneer iedereen goed op de hoogte is van de verkeersborden voor parkeren en hun betekenis, blijft er overzicht en regelmaat in het verkeer. En met de juiste kennis in huis heb jij je rijbewijs nog sneller op zak!

Voor het parkeren en stilstaan zijn gebodsborden en verbodsborden

Zoals gezegd vallen de verkeersborden over parkeren en stilstaan in categorie E. Alle borden zijn daarom aangeduid met deze letter en een cijfer. Verkeersbord E1 is bijvoorbeeld een verbodsbord. Deze geeft aan dat je niet mag parkeren aan de zijde van de weg waar het bord geplaatst is. Je mag hier wel stilstaan om bijvoorbeeld passagiers in of uit te laten stappen. Zie je bord E4 staan, dan weet je dat je daar mag parkeren. Dit is een gebodsbord dat aangeeft dat er parkeergelegenheid is.

Hoe weet je waar je mag parkeren?

Er zijn verkeersregels en verkeersborden voor het parkeren en stilstaan met een voertuig. Wanneer je op de hoogte bent van de regels weet je dat je bijvoorbeeld buiten de bebouwde kom niet mag parkeren op de rijbaan van een voorrangsweg. Op andere wegen mag dit weer wel, tenzij dit anders is aangegeven. Dit gebeurt door verkeersborden, deze geven duidelijk aan of je wel of niet mag parkeren met een auto, motor, scooter, of een fiets of ander voertuig mag plaatsen.

Zorg dat je de verkeersborden kent

Het is belangrijk om de betekenis van de verkeersborden voor het parkeren goed te kennen. Dit zorgt er namelijk voor dat je het overige verkeer niet hindert. Wanneer je de verkeersborden uit het RVV niet goed kent of je houdt je niet aan de regels, dan kan je dit duur komen te staan. De boetes die worden uitgedeeld voor fout parkeren zijn namelijk niet mals. Er zit trouwens wel verschil in de overtreding. Er zijn namelijk verschillende feitcodes voor het verkeerd parkeren.


Hoe weet je waar je mag parkeren?

Dit wordt duidelijk gemaakt door verkeersborden, deze geven aan of je wel of niet mag parkeren met een auto, motor, bromfiets, of een fiets of ander voertuig mag plaatsen.

Wat valt onder fout parkeren van een voertuig?

Denk hierbij aan het parkeren in strijd met een parkeerverbod, het parkeren voor een in-/uitrit, het dubbel parkeren of op een gehandicapten parkeerplaats. Het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg door lang stil te staan of te parkeren valt ook onder fout parkeren.

Gratis theorie test?

Doe de gratis theorie test en weet gelijk hoe het ervoor staat met jouw theoriekennis!