Verkeersdeelnemers

Als je aan het verkeer wilt deelnemen, moet je in veel gevallen een rijbewijs halen. Voor de de motorfiets is dat rijbewijs A, voor de personenauto rijbewijs B en voor de bromfiets rijbewijs AM. Afhankelijk van hoe iemand aan het verkeer gaat deelnemen, gelden er verschillende regels voor verschillende soorten weggebruikers, zoals: bestuurders van motorvoertuigen, voetgangers, fietsers, bromfietsers en ruiters. Iedereen die aan het verkeer deelneemt, noemen we verkeersdeelnemers.

Verkeer

Als er over verkeer wordt gesproken, bedoelen we alle weggebruikers. Dus iedereen die gebruik maakt van de weg.

Weggebruikers

Iedereen die gebruik maakt van de weg noemen we ‘weggebruikers’, zoals: voetgangers, fietsers, bromfietsers, ruiters, bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, van een motorvoertuig of een tram, maar ook geleiders van rij- of trekdieren of vee en bestuurders van bespannen of onbespannen wagens. Er zijn twee verschillende categorieën weggebruikers: voetgangers en bestuurders.

verkeersdeelnemers 30 mar 2018

Iedereen die gebruikmaakt van de weg, noemen we weggebruikers of verkeersdeelnemers.

Voetgangers

Voetgangers zijn personen te voet. De regels voor voetgangers zijn ook van toepassing op:

  • Personen die te voet een motorfiets, brom-, snor- of gewone fiets aan de hand meevoeren.
  • Personen die zich voortbewegen door middel van voorwerpen zoals skeelers, een skateboard of een (kinder)step.
  • Personen die zich voortbewegen in een rolstoel, scootmobiel of ander gehandicaptenvoertuig als zij gebruik maken van het voetpad of trottoir, of oversteken van het ene trottoir naar het andere.
paardrijden

Bestuurders

skeeleren

Voetganger

paardengeleider

Bestuurder

hond uitlaten

Voetganger

Bestuurders

Bestuurders zijn alle weggebruikers behalve voetgangers. Een bestuurder is iemand die een voertuig bestuurt, zoals een fiets, motorfiets, bromfiets, auto, tram, bespannen of onbespannen wagen. Maar ook een ruiter of geleider van rij- of trekdieren of vee is een bestuurder. Let op, iemand die zijn hond uitlaat valt hier niet onder, dat is gewoon een voetganger. Ook iemand die rijles geeft of een rij-examen afneemt, valt onder de categorie bestuurders. Ook als hij of zij niet achter het stuur zit.

Bestuurders van een gehandicaptenvoertuig

Als bestuurders van gehandicaptenvoertuigen gebruik maken van het voetpad of trottoir, dan wel oversteken van het ene naar het andere voetpad of trottoir, vallen zij onder de categorie personen te voet, dus voetgangers. Maken zij echter gebruik van de rijbaan, het fietspad of fiets-/bromfietspad, dan vallen ze onder de categorie bestuurders.

schema weggebruikers feb18