Verder kunt u mogelijk gevaar verwachten bij het bord J 25, namelijk een weg waarop split is gestrooid. Het soms nog losliggende split kan een gevaar vormen, vooral door opspattende steentjes tegen de voorruit. Het bord J 26 wordt geplaatst, daar waar een kade of rivieroever aanwezig is, en het risico bestaat om in het water te geraken. Het bord J 27 ‘groot wild’ vertelt u iets over gevaarlijke situaties, die zich vaak ’s avonds en of ’s nachts kunnen voordoen. Vooral wild dat dan oversteekt, kan voor bestuurders van een voertuig gevaarlijk zijn. We zijn dan snel geneigd om te remmen en/of uit te wijken, waardoor we ons zelf in gevaar kunnen brengen. Het bord J28 vertelt u dat er in landelijke gebieden soms loslopend vee op de weg kan lopen. Snelheidsaanpassing is dan de meest voor de hand liggende oplossing, omdat dieren anders reageren als mensen.

Tenslotte is het bord J 37 een zeer belangrijk bord. Dit bord wijst op gevaren dan wel mogelijke gevaren, die bij de andere borden niet aan de orde zijn gekomen. De aard van het gevaar is dan op een onderbord aangegeven, zoals:




Kortom, alle borden uit de serie J waarschuwen dus voor mogelijk of direct gevaarlijke situaties. Er zijn dan drie keuzemogelijkheden, te weten:

1. remmen, om een ongeval te voorkomen

2. gas loslaten, om geleidelijk uw snelheid te verminderen

3. niets doen, doorrijden met dezelfde snelheid

We noemen een slecht wegdek, een rijbaanversmalling, een steile helling of een gevaarlijke daling, dan wel een spoorwegovergang, losliggende stenen, voetgangers, groot wild, slecht zicht door ijzel of sneeuw, nadering verkeerslichten of laagvliegende vliegtuigen. Als u met een aangepaste, veilige snelheid rijdt, hoeft u niets te doen en kunt u gewoon doorrijden. Dus een snelheid aangepast aan de situatie ter plekke.


Terug naar de website