Gevaarlijk kruispunt

Een ander belangrijk bord is J 8. Weggebruikers dienen bij het zien van dit bord vroegtijdig snelheid te verminderen. Verder moet u het kruispunt met bijzondere voorzichtigheid oprijden, om daarna het kruispunt zo snel mogelijk weer vrij te maken. Als u voorrang moet verlenen, is het voor andere weggebruikers prettig om te zien dat u tijdig afremt en hen die voorrang ook geeft.
De borden J 10 tot en met J 14 hebben te maken met de nadering van spoor of tramwegen. Bij spoor of tramwegen die worden aangegeven door deze borden, heeft het trein en tramverkeer altijd voorrang. Maar ook als deze kruisingen ‘van een weg met een spoorweg’ goed beveiligd zijn, gebeuren er toch nog veel ongelukken, veelal met tragische afloop.
De borden J 17, J 18 en J 19 geven de nadering aan van een rijbaanversmalling. Snelheidsvermindering is de meest voor de hand liggende en veiligste aanpassing. Let vooral op bestuurders, die op het laatste moment nog even inhalen, zodat u niet verrast wordt als ze u snijden. Vaak worden deze borden gecombineerd met het bord ‘werk in uitvoering’ J 16.
Ook de borden J 21 tot en met J 24 zijn belangrijke borden en deze zult u ook terugvinden in de gevaarherkenningsvragen. Deze borden hebben te maken met voetgangers, overstekende kinderen en fietsers. Deze verkeersdeelnemers noemen we ook wel de zwakkere verkeersdeelnemers. Hierbij is een defensief rijgedrag belangrijk evenals het anticiperen op te verwachten situaties.


Terug naar de website