het zien van het bord H 1 ‘bebouwde kom’ plotseling gaan remmen, dus van 80 naar 50 kilometer per uur. Maar houd er ook rekening mee, dat sommige bestuurders helemaal niet van plan zijn om hun snelheid te minderen, dan wel hooguit het gaspedaal even los laten.




J. Waarschuwingsborden gevaarlijke situaties

In hoofdstuk J vindt u de waarschuwingsborden. Vanuit het oogpunt van verkeersinzicht en verkeersveiligheid zijn dit zeer belangrijke borden. Deze borden waarschuwen u dus voor gevaarlijke situaties en geven u de gelegenheid daarop te anticiperen. Zo waarschuwt het bord J 1 u vroegtijdig voor een slecht wegdek. Het bord J 1 wordt meestal geplaatst in combinatie met het bord J 16 ‘werk in uitvoering’. Verder vertelt dit bord u, dat u mogelijk rekening moet houden met mensen die langs de weg aan het werk zijn.




Als u de borden J 2 tot en met J 5 tegenkomt, moet u rekening houden met bochten in de weg. Dit zijn meestal geen gewone bochten, maar nogal scherpe dan wel onoverzichtelijke bochten. Soms worden deze borden aangevuld met het bord A 4, een plaatselijk toegepaste adviessnelheid om aan te geven wat een veilige snelheid is om het gevarenpunt te passeren.


Terug naar de website