D. Verkeersborden en uitleg over de rijrichting
In borden categorie D worden de verkeersborden behandeld, die duidelijkheid verschaffen over de te volgen rijrichting, zoals bijvoorbeeld het rijden op rotondes, het gebod tot het volgen van een bepaalde rijrichting, evenals een gebod om een bord aan een bepaalde zijde voorbij te rijden.
Rotonde verplichte rijrichting

Bestuurders van motorvoertuigen zijn niet verplicht om zoveel mogelijk rechts te houden. Ook mogen bestuurders op een rotonde rechts inhalen. Het bord wordt al geplaatst op de toeleidende wegen naar een rotonde en het kan op de rotonde zelf herhaald worden.
Bord passeren aan die zijde die de pijl aangeeft

Gebod voor alle bestuurders om het bord voorbij te rijden aan die zijde die de pijl aangeeft. Het bord wordt geplaatst aan het begin van een middengeleider. Het gebiedt alle bestuurders het bord links of rechts voorbij te gaan, afhankelijk van de richting die de pijl aangeeftBord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan

Net als het bord D2 wordt dit bord geplaatst aan het begin van een middengeleider. Dit bord geeft aan dat u het bord aan beide zijden voorbij mag rijden.Gebod tot volgen van de aangegeven rijrichting

Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven. Als het bord voor een kruispunt is geplaatst, moet de richting die de pijl aangeeft worden gevolgd, dus rechtdoor worden gereden.Gebod tot volgen van de aangegeven rijrichting

Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven. In tegenstelling tot het bord D 4, waar rechtdoor moet worden gereden moet u nu verplicht rechtsaf slaan. U mag dus niet rechtdoor of linksaf. De pijl kan ook naar links wijzen. In dat geval moet u verplicht linksaf slaan.Gebod tot volgen van één van de rijrichtingen

Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven. Het bord D 6 is eigenlijk een samenvoeging van de borden D 4 en D 5. Het gebiedt dus tot rechtdoor gaan of rechts afslaan. U mag dus niet links afslaan. De naar rechts wijzende pijl kan ook naar links wijzen.


Terug naar de website