A. Verkeersborden en uitleg over snelheid

In hoofdstuk A zijn de tekens opgenomen, die snelheden dan wel de beëindiging daarvan regelen. De, in de tekens vermelde, getallen die als voorbeeld dienen, geven de maximum of geadviseerde snelheid aan in kilometers per uur.
Aanduiding maximumsnelheid

Het bevoegde gezag kan in afwijking van de algemene bepaling ook een afwijkende maximumsnelheid vaststellen, zoals: binnen de bebouwde kom 70 kilometer per uur dan wel 30 of zelfs 20 kilometer per uur. Dit gebeurt meestal bij gevaarpunten, waar een hogere snelheid dus gevaarlijk kan zijn. Bij het bord A1 moet u dus rekening houden met afremmend verkeer, dit in tegenstelling tot het bord A2, waar u juist rekening moet houden met snelheidsverhogingen.
Einde maximumsnelheid

Het getal op het bord geeft aan welke toegestane maximumsnelheid eindigt. Houd er rekening mee, dat bestuurders na dit bord harder gaan rijden. Kijk ‘voor het passeren van dit bord’ hoe snel u daarna mag gaan rijden.
Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord

Deze borden worden meestal gebruikt op wegen met grote verkeersstromen, waar stagnatie kan ontstaan. De borden zijn aangebracht boven de autosnelweg. Op het matrixbord wordt een maximumsnelheid aangegeven door middel van een verlicht getal. Dit getal kan naar omstandigheden op afstand worden gewijzigd. Let wel: andere getallen zijn mogelijk, zoals bijvoorbeeld ‘50’. Daarmee wordt dan al vroegtijdig aangegeven, dat u waarschijnlijk een stilstaande of langzaamrijdende file nadert, waarop u dan al kunt anticiperen.
Adviessnelheid

De borden A4 en A5 geven het begin en het einde aan van een adviessnelheid. Het, op het bord aangebrachte, getal geeft de geadviseerde snelheid in kilometer per uur aan. De snelheid wordt slechts plaatselijk toegepast, om aan te geven wat een veilige snelheid is om een bepaald gevaarpunt te passeren. Soms wordt op een onderbord de aard van het gevaar aangegeven. Het is verstandig maar niet verplicht, om de geadviseerde snelheid niet te overtreden, want deze borden staan er niet voor niets. Andere getallen op het bord zijn mogelijk.
Einde adviessnelheid

Wanneer u dit bord tegenkomt, is de adviessnelheid dus niet meer van toepassing. Let op! Het bord ‘einde adviessnelheid’ wordt niet altijd gebruikt en toegepast als uit andere verkeerstekens of uit een gedragsregel het einde van de adviessnelheid voortvloeit. Het bord wordt ook niet toegepast ter beëindiging van een adviessnelheid bij een gevarenpunt.

Terug naar de website