• In de module verkeersborden kennen we ook de soms aangebrachte onderborden. Deze borden geven nadere informatie over het erboven geplaatste bord. We kennen onderborden met ‘symbolen’ en onderborden met de tekst ‘uitgezonderd’.

• Als laatste noemen we de hectometerborden die staan opgesteld langs autowegen en autosnelwegen. Deze borden geven tevens informatie voor een plaatsbepaling aan eventuele hulpverleningsdiensten. De verklaring van de informatie op de hectometerbordjes is als volgt. Met A wegen wordt het hoofdwegennet bedoeld, dat zijn dus de autosnelwegen. N wegen zijn niet autosnelwegen zoals provinciale wegen. De E nummers geven de Europaroutes aan. Deze verbinden belangrijke steden en bestemmingen in Europa met elkaar. Met een S en vaak drie cijfers worden stadsroutes aangegeven. Een R weg staat tot slot voor een regionale weg. Houd bij het lezen van de verklaringen bij de verkeersborden altijd de volgende definities uit het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, artikel 1 voor ogen. Dit artikel maakt u duidelijk voor wie een ‘door een verkeersbord geregelde’ regel, gebod of verbod wel of niet van toepassing is, zoals:
Bestuurders

Alle weggebruikers behalve voetgangers.
Dit onderscheid is belangrijk bij het toepassen van de regels van al dan niet voorrang verlenen en of voor laten gaan. Voorrang is geregeld tussen bestuurders onderling. Bij voetgangers spreken we van voor laten gaan.
Motorvoertuigen

Alle gemotoriseerde voertuigen, behalve bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen. Hier vallen dus ook tractoren, trolleybussen en dergelijke onder. Maar let op: trams en treinen niet, want deze worden langs rails voortbewogen.
Voertuigen

Fietsen, bromfietsen, snorfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens. Dus zowel voertuigen die gebruikmaken van de weg als voertuigen die gebruikmaken van rails.
Weggebruikers

Voetgangers, fietsers, bromfietsers, snorfietsers, bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, van een motorvoertuig of van een tram, ruiters, geleiders van rij of trekdieren of vee en bestuurders van een bespannen of onbespannen wagen. Denk aan het onderscheid tussen bestuurders, weggebruikers en verkeer.
Verkeer

Alle weggebruikers. Dus: bestuurders én voetgangers.

Terug naar de website