Met betrekking tot het tot stilstand brengen van een voertuig kan er dus onderscheid worden gemaakt tussen:

1. Gedwongen stoppen om verkeerstechnische redenen zoals bijvoorbeeld achter een file.

2. Vrijwillig stoppen en het voertuig verlaten.


Terug naar de website