De enorme toename van het aantal motorvoertuigen leidt vaak tot grote verkeersproblemen. Er is steeds meer behoefte aan ruimte en inmiddels zijn de wegen niet meer berekend op de drukke verkeersstromen. Ruimtegebrek geldt niet alleen voor rijdende voertuigen, maar met name ook voor stilstaande voertuigen. De oplossing zou een opvouwbaar voertuig zijn, dat simpel is mee te nemen. Maar zover zijn we nog niet en zover zal het ook nooit komen.

Met betrekking tot het tot stilstand brengen van een voertuig kennen we de volgende varianten:

1. Stoppen uit verkeersnoodzaak, dus gedwongen stoppen

2. Stilstaan uit vrije wil, dus vrijwillig stoppen
Stoppen uit verkeersnoodzaak

Het komt vaak voor dat een bestuurder verplicht moet stoppen, zoals: bij een geopende brug, voor een voetgangersoversteekplaats, voor een spoorwegovergang of bijvoorbeeld om verkeerstechnische redenen. Voor gedwongen of verplicht stoppen zijn er geen vaste regels samengesteld. Wel moeten er verschillende zaken in acht worden genomen, zoals het niet blokkeren van de doorgang op de volgende plaatsen:

1. Het weggedeelte bestemd voor het verkeer uit tegengestelde richting.

2. Voetgangersoversteekplaatsen.

3. Oversteekplaats voor fietsers.

4. Een kruispunt.

5. Een overweg.

Een bestuurder blijft ook bij het stoppen om verkeerstechnische redenen verkeersdeelnemer. Wel moet u ook dan de regels van artikel 5 het algemeen veiligheidsartikel in acht nemen.


Terug naar de website