Adviessnelheid

1. Naast de maximumsnelheid kennen we ook de adviessnelheid. Een adviessnelheid wordt slechts plaatselijk toegepast om aan te geven met welke veilige snelheid een gevarenpunt gepasseerd kan worden, daar waar voor de bestuurder niet goed waarneembaar is dat in aanzienlijke mate snelheid moet worden verminderd om een gevaarlijk punt te passeren.

2. In recreatiegebieden kan buiten de bebouwde kom een adviessnelheid worden toegepast op verharde wegvakken met gemengd verkeer, mits de wegen waarvan die wegvakken deel uitmaken hun begin of eindpunt binnen het recreatiegebied hebben en geen lagere snelheid wordt geadviseerd dan 30 kilometer per uur.

3. Zo mogelijk wordt de reden van een vastgestelde adviessnelheid zichtbaar gemaakt door bord A 4  te combineren met een bord of onderbord dat de aard van het gevaar of de reden van het advies aangeeft.

4. Een met bord A 4  aan te geven adviessnelheid is tenminste 20 kilometer per uur lager dan de snelheidslimiet op het direct daaraan voorafgaande weggedeelte. Houd deze snelheid aan, want de borden staan er niet voor niets.

Onderstaande maximumsnelheden gelden bij optimale omstandigheden. Bij omstandigheden die niet optimaal zijn, dient u een aangepaste maximumsnelheid in acht te nemen. De maximumsnelheid voor bromfietsen op de rijbaan binnen en buiten de bebouwde kom, bedraagt 45 kilometer per uur. Op fietspaden binnen de bebouwde kom 30 kilometer per uur en op fietspaden buiten de bebouwde kom 40 kilometer per uur.


Terug naar de website