T 100 bussen

Voor zover er niet als gevolg van andere artikelen een lagere maximumsnelheid geldt, geldt voor T 100 bussen een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Een T 100 bus is een autobus die krachtens vermelding op het Nederlands kentekenbewijs, 100 kilometer per uur mag rijden. Artikel 22 a van het reglement verkeersregels en verkeerstekens vermeldt dat T 100 bussen met een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur mogen rijden. Een buitenlandse autobus met een geldige Duitse tempo 100 vergunning mag in Nederland eveneens maximaal 100 kilometer per uur rijden.

Voor deze afwijkende maximumsnelheid geldt een aantal voorwaarden zoals: geen staanplaatsen, gordels op alle zitplaatsen en snelheid begrensd op 100 kilometer per uur. Het openbaar vervoer voldoet niet aan deze voorwaarden.
Lagere maximumsnelheid

Soms is het om veiligheidsredenen noodzakelijk de vastgestelde maximumsnelheden te verlagen, zoals: 

1. Binnen een erf.

2. In 30 kilometer zones en 60 kilometer zones.

3. Op autowegen en op autosnelwegen.

Ook worden in sommige gevallen snelheidsbeperkende voorzieningen aangebracht, zoals versmallingen, drempels of bloembakken.

Een erf is bijvoorbeeld een gebied waar de woonfunctie voorop staat en waar bewoners zich prettig en veilig moeten kunnen voelen. De maximumsnelheid binnen een erf is 15 kilometer per uur.

Terug naar de website