De borden van de serie A geven de snelheden op het betreffende traject dan wel de beëindiging daarvan aan. Zo moet een bestuurder in staat zijn de snelheid zodanig te regelen, dat hij zijn voertuig tot stilstand kan brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.

Verder moet een bestuurder rekening houden met de volgende factoren:

1. De aard en gesteldheid van de weg

2. De weersomstandigheden, zoals gladheid, regen, mist etcetera.

3. De toestand van het voertuig

4. De drukte op de wegen

Deze factoren vereisen nogal wat verkeersinzicht, zoals: ‘Ben ik in staat om de aard en gesteldheid van de wegen te beoordelen?’, ‘Kan ik de toestand van mijn voertuig beoordelen?’ en ‘Ben ik in staat de verkeersintensiteit te beoordelen?’ en zo ja, ‘Weet ik dan hoe ik moet reageren?’ Al deze onderdelen zullen in de praktijkopleiding aan de orde komen.
Binnenrijden van de bebouwde kom

Bij het binnenrijden van de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden:

1. Voor motorvoertuigen 50 kilometer per uur.

2. Voor bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen en scootmobielen uitgerust met een motor, 45 kilometer per uur. Op fietspaden, 30 kilometer per uur.

3. Voor snorfietsers 25 kilometer per uur.

4. Voor brommobielen 45 kilometer per uur.

5. Landbouwvoertuigen 25 kilometer per uur.
Buiten de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden:

1. Voor motorvoertuigen op autosnelwegen 130 kilometer per uur.

2. Voor motorvoertuigen op autowegen 100 kilometer per uur.

3. Op andere wegen 80 kilometer per uur.

4. Voor bromfietsers, gehandicaptenvoertuigen en scootmobielen uitgerust met een motor 45 kilometer per uur. Op fietspaden: 40 kilometer per uur.

5. Voor snorfietsers 25 kilometer per uur.

6. Voor brommobielen 45 kilometer per uur.

7. Voor vrachtauto’s en autobussen 80 kilometer per uur.

8. Voor motorvoertuigen met aanhangwagen 80 kilometer per uur, op autowegen 90 kilometer per uur.

9. Voor motorvoertuigen met beperkte snelheid, zoals landbouwtrekkers 25 kilometer per uur.


Terug naar de website