Richtlijnen kijktechniek

Voor het uitvoeren van een goede en juiste kijktechniek zijn onderstaande punten zeer belangrijk. Kijken of waarnemen doet u met uw ogen en door het hoofd te draaien. Tijdens het rijden moet u niet alleen voor u kijken, maar moet u ook kunnen zien wat er achter u gebeurt. Daarom zijn er op de motor spiegels aangebracht.Tijdens de rijopleiding zal uw instructeur u vanaf les één leren hoe u moet kijken en hoe u uw blik moet richten.

• houd het hoofd iets opgericht

• kijk ver voor het voertuig uit en niet naar één punt

• maak lichte hoofdbewegingen, zowel heen en weer als op en neer
Links en rechts inhalen op een rotonde

Als een rotonde en de toeleidende weg bestaat uit meerdere rijstroken is het bestuurders van een motorvoertuig en bromfietsers die de rijbaan blijven volgen, toegestaan om vlak voor of op een rotonde zowel op de linker als rechterrijstrook te rijden. Het is toegestaan om vlak vóór of op de rotonde ook rechts in te halen. Geef tijdig en duidelijk aan als u de rotonde wilt verlaten. Als de toeleidende weg naar de rotonde bestaat uit één rijbaan, blijf dan zoveel mogelijk rechts rijden.
Gebruik van rijstroken bij in file rijden

Een file is een rij voertuigen met een beduidende lengte, die zich langzaam voortbeweegt, dan wel stilstaat. Om tot een zo vlot mogelijke verkeersafwikkeling te komen, mogen motorrijders een file inhalen. Bij het inhalen hoeft niet steeds de linkerrijstrook te worden gevolgd.


Terug naar de website