Verkeerde beslissing

Bij het inhalen worden nogal eens verkeerde beslissingen genomen, wat een frontale botsing tot gevolg kan hebben. Het verkeersveilig inhalen en het juist inschatten van het inhaalzicht, dus het zicht dat nodig is om veilig te kunnen inhalen, is vaak een moeilijke manoeuvre.

• de inhaalmanoeuvre moet zo kort mogelijk zijn.

• u mag niet inhalen als een ander al is begonnen met inhalen.

• de weg waarover u wilt inhalen moet vrij en te overzien zijn, zodat tegemoetkomende bestuurders niet hoeven af te remmen.

• u moet tijdens het inhalen zoveel mogelijk links rijden, zodat er voldoende zijdelingse tussenruimte is tussen u en het in te halen voertuig.

• bij slecht zicht mag u niet inhalen.
Tegemoetkomend en achteropkomend verkeer

Een belangrijk onderwerp bij het inhalen is dus het tegemoetkomende verkeer. Laat de inhaalmanoeuvre achterwege als er onvoldoende ruimte is om in te halen. Voordat u gaat inhalen, moet u zich ervan overtuigen dat u zelf niet wordt ingehaald. Ook zult u zich moeten afvragen of uw voertuig wel sneller kan dan het in te halen voertuig. Bovendien moet de inhaalmanoeuvre ook nog mogen. Denk hierbij aan de toegestane maximumsnelheid, strepen op het wegdek en of borden en of het inhalen van lange voertuigen. Bovendien is het verstandig om u af te vragen of het inhalen wel nut heeft.


Terug naar de website