Inhalen is in het verkeer een vrij riskante onderneming, waarbij veel ongevallen plaatsvinden. Bij het inhalen komt een bestuurder vaak op het weggedeelte terecht, dat bestemd is voor het tegemoetkomende verkeer. In het vorige hoofdstuk hebben we beschreven dat de basisregel voor de plaats op de weg zoveel mogelijk rechts is en voor motorrijders het midden of iets links van het midden van de rijstrook. De basisregel voor het inhalen is dat inhalen links geschiedt.

Kortom, het is bijna altijd verboden om rechts in te halen! Haal dus altijd links in.
Uitzonderingen links inhalen

Toch zijn er enkele uitzonderingen op de regel inhalen geschiedt links.

• bestuurder die heeft voorgesorteerd om linksaf te gaan, mag rechts worden ingehaald.

• bestuurders mogen een tram rechts inhalen.

• bestuurders die zich rechts van de blokmarkering bevinden, mogen bestuurders die zich links van deze markering bevinden, rechts inhalen.

• fietsers dienen elkaar links in te halen en mogen andere bestuurders rechts inhalen.

• bij fileverkeer hoeft u ‘indien de rijbaan in rijstroken is verdeeld in dezelfde richting’ niet de meest linker rijstrook te volgen. Files mogen rechts worden ingehaald.

Terug naar de website