Waar mag u geen bijzondere manoeuvres uitvoeren?

• op plaatsen waar u niet mag stilstaan, mag u ook niet achteruit bewegen of keren

• u mag niet keren op een weg waar het bord C 3  ‘eenrichtingsweg’ geplaatst is

• u mag niet keren op een weg waar het bord F 7  ‘keerverbod’ geplaatst is

Terug naar de website