Doorsnijden

Weggebruikers mogen een militaire colonne niet doorsnijden. We spreken over doorsnijden als er sprake is bij het oversteken van een weg of bij het oprijden van een kruispunt. Eigenlijk geldt het verbod om een militaire colonne te doorsnijden overal, dus niet alleen op kruispunten maar bijvoorbeeld ook bij een uitrit. Ook afslaande colonnes mogen niet door tegenliggers worden doorsneden.
Verschillende voorrechten militaire colonnes

Aan militaire colonnes zijn verschillende privileges toegekend, zoals het verbod om een militaire colonne te doorsnijden. Maar zo geldt voor hen ook niet de verplichting om:

• voetgangers op voetgangersoversteekplaatsen voor te laten gaan.

• een wegrijdende bus bij een bushalte de gelegenheid te geven dit te doen.

• bij verkeerslichten te stoppen, als de colonne bij groen licht reeds is begonnen met passeren van de verkeerslichten.
Trams

Trams rijden alleen in de grote steden en een tram heeft bij het afslaan bijzondere rechten. Zo moet u een tram altijd voor laten gaan ook al gaat hij linksaf en u rechtdoor. Kortom, als trambestuurders afslaan, hoeven zij het verkeer dat hen op dezelfde weg tegemoetkomt, dan wel links of rechts dicht achter hen bevindt, al dan niet op een kruispunt, niet voor te laten gaan. Behalve de afwijkende voorrangsregels voor trams kan een trambaan ook nog zeer gevaarlijk zijn. Bij slechte weersomstandigheden, kunnen tramrails zeer glad zijn. Vooral het plotseling remmen op de tramrails kan tot slippartijen leiden.
Uitvaartstoet

Om medeweggebruikers de mogelijkheid te bieden het nodige respect te tonen aan uitvaartstoeten wordt per medio juni 2010 een herkenningsteken ingevoerd. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede. Het doorsnijden van uitvaartstoeten wordt in ere hersteld en is dus niet meer toegestaan.


Terug naar de website