Gedrag op kruispunten

Een kruispunt is een ontmoetingsplaats van verschillende wegen, die elkaar kruisen. Een kruispunt kan bestaan uit verharde en of onverharde wegen. U moet een kruispunt altijd zo voorzichtig mogelijk naderen. Zo kunt u tijdig en correct reageren op de komende situatie. Verder beoordeelt u het kruispunt zo snel mogelijk op bijvoorbeeld de volgende punten:

• Is het een gelijkwaardig kruispunt?

• Is het een kruispunt met een voorrangsweg?

• Is het een voorrangskruispunt?

• Is het een gevaarlijk kruispunt?

• Is het een kruispunt binnen of buiten de bebouwde kom?

• Is het een kruispunt met een afbuigende voorrangsweg?
Weggebruikers dienen bij het zien van dit verkeersteken rekening te houden met de verplichting het kruispunt met bijzondere voorzichtigheid op te rijden, het kruispunt direct weer vrij te maken, dan wel zich op te stellen tussen de kruisende verkeersstromen.
Ook is het van belang om te weten:

• Hoe de verkeersdrukte op het kruispunt is

• Hoe het rijgedrag van andere weggebruikers is

• Hoe het uitzicht voor u zelf en voor de andere bestuurders is

• Waar u zich het beste kunt opstellen

• Hoe de weg- en weersomstandigheden op dat moment zijn

• Of er zich voetgangers op het kruispunt bevinden
Naderen van een kruispunt

Wanneer u een kruispunt nadert, zorg dan dat u het kruispunt goed kunt overzien. Is het kruispunt onoverzichtelijk, dan is snelheidsverlaging de meest voor hand liggende aanpassing. Houd rekening met de diverse verkeersstromen, zowel het achteropkomende verkeer alsmede het overige verkeer. Let vooral op de snelheid van het overige verkeer en de verkeersborden en verkeerstekens.


Terug naar de website