Het verkeersgedrag van bestuurders wordt bepaald door een groot aantal factoren. Dit is niet alleen afhankelijk van het voertuig of de omgeving. Ook factoren als rijervaring, beheersing van het voertuig, verkeersinzicht, motivatie en kennis van de verkeersregels spelen een belangrijke rol. Maar toch kennen we allemaal het spreekwoord: een ongeval zit in een klein hoekje.
Ongevalfactoren
Er zijn diverse omstandigheden die een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van de dagelijkse verkeersongevallen, zoals:

• het voertuig, dus alle vervoersmiddelen

• de mensen, dus alle weggebruikers

• de weg en weersomstandigheden

• de weg en de wegomgeving

• de verkeersdrukte

Ongevallen ontstaan vaak door menselijke fouten, het rijden met een ondeugdelijk voertuig, of door slechte weg en weersomstandigheden. De meeste ongevallen worden veroorzaakt door fouten van mensen, daarna de weg en weersomstandigheden en als laatste het voertuig.
Bent u betrokken bij een ongeval

Het is mogelijk dat u bij een ongeval betrokken raakt of dat uzelf een ongeval hebt veroorzaakt. Probeer echter altijd rustig te blijven en de zaak te overzien. Wanneer u niet in het bezit bent van een eerste hulp bij ongelukken diploma, kunt u eigenlijk niet veel doen, maar probeer toch te doen wat u kunt, zoals het overige verkeer waarschuwen.
Eigen veiligheid

Raakt u betrokken bij een ongeval, waarborg dan ten eerste uw eigen veiligheid. Ga na wat er gebeurd is en verleen zonodig eerste hulp. Zorg er zoveel mogelijk voor dat er niet nog meer gewonden vallen. Plaats eventueel een gevarendriehoek en waarschuw het naderende verkeer.
Hulpdiensten

Waarschuw indien noodzakelijk de hulpdiensten via het alarmnummer 112. U kunt dit doen via uw mobiele telefoon, omwonenden of de ANWB praatpalen. U kunt via de nummers op hectometerbordjes zeer nauwkeurig de plaats van het ongeval melden aan de hulpverleningsdiensten. Let wel: eerst de hulpdiensten waarschuwen en daarna zijn de slachtoffers aan de beurt.
Wetgeving

Het is diegene die bij een verkeersongeval betrokken is geraakt, of diegene die zelf een verkeersongeval heeft veroorzaakt, verboden de plaats van het ongeval te verlaten, als daarbij iemand is gedood, dan wel gewond is geraakt, of schade aan het eigendom van een ander is toegebracht, voordat hij de gelegenheid heeft geboden tot vaststelling van zijn identiteit en die van het voertuig. Het achterlaten van gewonden in hulpeloze toestand is te allen tijde verboden en zelfs strafbaar.


Terug naar de website