Waarneembaarheid van voetgangers

Bestuurders moeten in het verkeer verlichting voeren. Voetgangers hoeven dat niet. Let dus vooral in het donker op voetgangers, want zonder trottoir of fietspad zullen zij op de rijbaan moeten lopen en zijn dan slecht waarneembaar. Rijd daarom op dit soort wegen niet helemaal rechts als dat niet echt nodig is.
Oudere verkeersdeelnemers

De verkeersveiligheid van oudere verkeersdeelnemers wordt in belangrijke mate bepaald door twee factoren, namelijk: lichamelijke kwetsbaarheid en functiestoornissen. Ouderen gaan meestal te voet. Als ze langere afstanden moeten afleggen, nemen ze vaak het openbaar vervoer of een taxi. Een aantal lichamelijke functies, zoals: het reactievermogen, het gezichtsvermogen en het gehoor wordt minder. Maar ook het geestelijk vermogen kan minder worden.
Functiestoornissen

Functiestoornissen kunnen van invloed zijn op de verkeersveiligheid van oudere verkeersdeelnemers. Zo zijn oudere verkeersdeelnemers relatief vaak betrokken bij ongevallen, die ontstaan bij het links afslaan. Met het ouder worden, treden vaak functiestoornissen en aandoeningen op zoals: vermindering van het gezichts en reactievermogen. Maar ook problemen bij de verdeling van de aandacht en dementie, kunnen het ongevalrisico vergroten. Zij hebben meer tijd nodig bij het oversteken en tonen vaak een aarzelend gedrag. Voor enig respect en geduld zullen zij u dankbaar zijn.
Bus of tramhalte

Als u achter een bus rijdt en u ziet het rode lampje branden, kunt u er zeker van zijn dat de bus bij de volgende halte gaat stoppen. De mogelijkheid bestaat dat er nog enkele verlate passagiers de bus willen halen dus houd daar rekening mee en kijk goed uit.


Terug naar de website