Met z’n tweeën op de motor

Een eerste punt van veiligheid voor bestuurder en passagier was de juiste zit, dus dicht tegen de rug van de bestuurder. Verder weet u dat een passagier op de juiste wijze moet meebewegen, dus niet afzonderlijk, want anders kan de duo passagier bij het remmen en of optrekken gaan schuiven. Maar natuurlijk is ook de kleding een belangrijk onderdeel van de veiligheid. Als uw passagier niet conform de norm ‘zoals die ook gelden voor motorrijders’ gekleed is, is het niet meenemen van een weigerachtige duopassagier de meest voor de handliggende oplossing. De passagier moet dus evenals de bestuurder goede motorkleding en een goedgekeurde helm dragen. Maar ook gehoorbescherming is geen overbodige luxe en soms zelfs noodzaak.
Geluid, windruis en gehoorbeschadiging

Als u een goede gehoorbeschermer gebruikt, bijvoorbeeld een op maat gemaakte, kunt u evenals uw duo passagier tijdens het rijden gewoon blijven horen, terwijl het schadelijke geluid dan wordt gedempt. Door het gebruik van de juiste gehoorbeschermers, wordt gehoorbeschadiging voorkomen, want let wel: er kan snel sprake zijn van een negatieve oorbelasting met alle gevolgen vandien.
Geluid en cilinderinhoud en maximaal toegestane waarde

Motorfietsen mogen geen overbodig geluid produceren. Het geluidsniveau mag niet meer bedragen dan de waarde die is vastgesteld bij toelating, vermeerderd met 2 decibel. Als de geluidswaarde niet bekend is, kunt u uitgaan van het onderstaande maximaal toegestane geluidsniveau.

Terug naar de website