Driewielige motorrijtuigen zwaarder dan 400 kilogram

Driewielige motorrijtuigen met een ledige massa van meer dan 400 kilogram zijn drie jaar na de eerste toelating ‘zie kentekenbewijs deel 1’ algemene periodieke keuring plichtig.Technische en gebruikseisen motorfietsen

De gebruikseisen houden in dat een voertuig moet deugdelijk zijn en mag geen ernstige gebreken vertonen. De motorfiets moet:

• overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs en in het kentekenregister van het rijks dienst voor het wegverkeer.

• Voorzien zijn van een identificatienummer.

• Voorzien zijn van een merk of fabrieksaanduiding.

• Voorzien zijn van een goed bevestigde, leesbare en niet afgedekte kentekenplaat, met een origineel keurmerk en een unieke code.

Bestuurder en uitzicht

De bestuurder mag tijdens het rijden niet worden gehinderd door bijvoorbeeld een duo passagier, lading of bagage. De bestuurder moet altijd voldoende uitzicht hebben tijdens het rijden en wel naar voren en opzij. Verder moet de bestuurder voldoende uitzicht hebben via de spiegels 'linker en rechterspiegel' evenals op het wegdek, rechts en links naast en achter hem of haar.
Lading, bagage en of slepen

Als u lading vervoert moet deze lading stevig zijn bevestigd op de motorfiets en er niet vanaf kunnen vallen. Losse lading of bagage moet goed zijn afgedekt en in principe geen scherpe delen hebben, die bij een ongeval of botsing gevaar kunnen opleveren. Verder is het niet toegestaan voor motorfietsen om een motorrijtuig te slepen. De Nederlandse wet zegt verrassend weinig over wat er wel en niet mag met betrekking tot bagage op een motorfiets, zeker als het gaat om maximale afmetingen en gewichten. In de ’Voertuigtechnische Eisen’ van de rijks dienst voor het wegverkeer staan slechts summiere verwijzingen naar de maximale breedtemaat. Letterlijk staat er: “Een motorfiets van na 31 oktober 1995 mag niet breder zijn dan 2 meter.”

Terug naar de website