Drugs en verkeer

Er is nog te weinig onderzoek gedaan naar de invloed van drugs op de rijvaardigheid. Wel is bekend dat uw reacties onder invloed van drugs altijd slechter zijn dan wanneer u niets hebt gebruikt. Daarom verbiedt de wegenverkeerswet in artikel 8 het besturen van een voertuig als u onder invloed bent van drugs of alcohol. Kortom, het is verboden aan het verkeer deel te nemen, terwijl u onder invloed bent van een stof bijvoorbeeld alcohol, medicijnen of drugs die de rijvaardigheid zodanig vermindert, dat u niet meer tot behoorlijk besturen in staat bent. Dit geldt voor alle vervoermiddelen zoals: auto, vrachtauto, motor, bromfiets, scooter, fiets of tractor.
Straf en of boete

Rijden onder invloed is gevaarlijk en wordt bestraft met een geldboete, ontzegging van de rijbevoegdheid, gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. De straf is afhankelijk van de ernst van de situatie. Wanneer u betrokken bent bij een ongeluk, wordt u sneller getest op alcoholgebruik dan bij een gewone controle. Dit wordt gedaan om de eventuele schuldvraag vast te stellen. Als nieuwe regel geldt: botsen is blazen!

Als iemand schuldig blijkt aan rijden onder invloed, zullen de meeste verzekeringsmaatschappijen de kosten van het ongeluk bij de schuldige terugvorderen. Als bij u een alcoholpromillage is geconstateerd tussen de 1 komma 3 en 1 Komma 8 promille bij beginnende bestuurders is dit vanaf 0,8 promille moet u ook de verplichte educatieve maatregel alcohol en verkeer cursus volgen. Dit is een driedaags cursus die u zelf moet betalen.

Terug naar de website