Als u aan het verkeer gaat deelnemen, is het belangrijk dat u over voldoende rijvaardigheid, rijervaring en voertuigbeheersing beschikt. Verder is het van belang dat u goed kunt waarnemen en anticiperen op het gedrag van andere weggebruikers. Kortom, als verkeersdeelnemer moet u weten wat uw mogelijkheden zijn en moet u weten waar de grenzen van uw mogelijkheden liggen.
Er is een aantal factoren die van invloed kunnen zijn op uw rijvaardigheid, zoals:

• Het rijgedrag

• De kennis van het verkeer

• Het verkeersinzicht

• Uw beperkingen

• Uw motivatie
Gevaarlijke en roekeloze bestuurders

Over het algemeen zijn het meestal jongeren in de leeftijd van 25 tot 35 jaar die een rijopleiding volgen. Het gedrag van deze jongeren is meestal al gevormd. Sommigen zijn brutaal, weer andere sociaal. Daarom moet bij sommige leerlingen een gedragscorrectie worden uitgevoerd om goed en veilig aan het verkeer deel te nemen. Zo kunnen beschaafde bestuurders soms veranderen in gevaarlijke en soms roekeloze rijders. Tijdens de praktijklessen zal uw rij instructeur u soms complimentjes geven, als u bepaalde onderdelen goed beheerst, maar de rij instructeur zal u ook gaan corrigeren als u bepaalde onderdelen niet goed beheerst. Voor de ene leerling is dat eenvoudiger dan voor de andere.
De ene leerling heeft dus meer praktijklessen nodig dan de andere leerling. vertrouw op uw rij instructeur of instructrice. Lest u bij een goede erkende rijschool, dan kunt u erop rekenen dat u een goede voertuigbeheersing en een goed verkeersinzicht wordt bijgebracht.

Terug naar de website