sneller kan rijden dan het in te halen voertuig. Als u alleen inhaalt om een plaatsje op te schuiven gebruiken we de termen: zinloos inhalen, brandstofverknoeiing en het in gevaar brengen van de algemene veiligheid. Bovendien moet het wettelijk gezien ook nog mogen.

Alvorens over te gaan tot het uitvoeren van een inhaalmanoeuvre is het belangrijk om te weten of er voldoende tijd en ruimte is om de manoeuvre uit te voeren. Denk ook hier weer aan de volgafstand en het ruimtekussen. Zo moet u altijd rekening houden met de plaats waar u als bestuurder wil gaan inhalen en kijken of het daar ook is toegestaan. Bijvoorbeeld inhalen voor een bocht, een helling, vlak voor een kruispunt of een doorgetrokken streep is niet toegestaan.

Kortom, ook het onnodig of zinloos inhalen zal een veel hoger benzineverbruik opleveren en komt de veiligheid en het milieu niet ten goede.
Tips voor verstandig rijden

• Start de motor zonder gas te geven.

• Rijdt na het starten direct rustig weg met een niet te hoog toerental.

• Geef niet teveel gas en laat de motor niet onnodig stationair draaien.

• Speel niet te veel met de gashendel als u stil staat.

• Schakel tijdig over naar een hogere versnelling. Dus trek niet door tot in de hogere toerentallen.

• Laat de motor niet onnodig stationair draaien.

• Als u ergens langer moet wachten dan 1 minuut, zoals bij een brug of een spoorwegovergang, zet uw
motor dan af. Dat kan u al snel enkele honderden euros aan brandstofbesparing opleveren.

• rijdt rustig en consequent en haal niet geforceerd of zinloos in. Inhalen moet namelijk nut hebben. Onnodig inhalen kost extra energie en kan de veiligheid in gevaar brengen.

• voorkom abrupt versnellen en of vertragen. U kunt dan al snel de grip op de weg verliezen. bovendien leidt het tot een verhoogd brandstofverbruik en er ontstaat meer uitstoot van schadelijke stoffen.

• Neem voor het naderen van een bocht tijdig het gas terug, zodat u halverwege de bocht weer kunt versnellen.

• Houdt voldoende volgafstand ten opzichte van uw voorganger. Denk aan de twee seconden regel en dus aan uw eigen veiligheid.

• Nader verkeerslichten en of zebra's rustig. Dit voorkomt plotseling remmen. Trek rustig en beheerst op als het licht op groen springt.

• zorg ervoor dat uw motorfiets in een puike conditie verkeert. Regelmatig onderhoud is dus noodzakelijk. Belangrijk voor het milieu en uw portemonnee.

• Rijdt altijd met de juiste bandenspanning.

Terug naar de website