Door voldoende volgafstand aan te houden en zo te handelen dat er om de motor heen een veilige ruimte ontstaat, hoeft u niet steeds te remmen en weer gas te geven. Zo moet u het gas los kunnen laten en zonder bijremmen weer verder kunnen rijden.
Besluitvaardig rijden

Als verkeersdeelnemer bent u niet alleen op de weg. U heeft ook te maken met andere weggebruikers, met misschien wel andere normen en waarden. Enkele belangrijke aspecten van besluitvaardig rijden zijn:

1. Het tijdig onderkennen van gevaarlijke situaties en het tijdig nemen van maatregelen ter voorkoming dan wel het afwenden daarvan.

2. Op uw eigen gedrag letten, om ongelukken te voorkomen.

3. U handelt in het verkeer nooit zo dat er gevaar of hinder ontstaat, of kan ontstaan voor andere weggebruikers. Zo is het onderkennen van foute gedragingen van andere weggebruikers, zoals fietsers, voetgangers en autobestuurders noodzakelijk. U moet kunnen inschatten en onmiddellijk kunnen vermoeden wat zij van plan zijn en wat ze goed, minder goed of slecht doen, zodat u tijdig uw conclusies kunt trekken en daarop kunt anticiperen.
Voldoende afstand houden

Vlot doorrijden betekent voldoende afstand houden, maar geen grote ‘gaten’ laten vallen. Een veilige afstand tot uw voorganger is ongeveer twee seconden. Wanneer de auto voor u een vast punt passeert, bijvoorbeeld een boom, een lichtmast, of een hectometerbordje, begint u langzaam te tellen. 21... 22... Passeert u na de tweede tel hetzelfde punt, dan is de afstand voldoende. In druk verkeer is het verstandig om een groter gat geleidelijk dicht te rijden. In de praktijklessen zal de instructeur u voortdurend attenderen op het verzamelen van informatie, om zodoende een goed overzicht te houden op de verkeerssituatie en de drukte om u heen.

Terug naar de website