Katalysator ongeregeld

De ongeregelde katalysator is in principe op dezelfde wijze geconstrueerd als de geregelde katalysator. Bij een ongeregelde katalysator is echter geen lambdasonde aanwezig, die over de correcte samenstelling van het lucht brandstofmengsel waakt. Hierdoor kan een ongeregelde katalysator de schadelijke stoffen niet zo goed neutraliseren als een geregelde katalysator. Toch zorgt het voor een actieve bijdrage aan een schoner milieu. Bovendien wordt het rijgenot niet negatief beïnvloed en is het brandstofverbruik niet hoger.

Een lambdasonde meet samenstelling uitlaatgassen.
Brandstofverbruik

Een van de grootets oorzaken van de milieuvervuiling is met stip het gemotoriseerd verkeer. Door de huidige generatie katalysatoren is de loodvervuiling grotendeels verdwenen en dan met name door de invoering van de loodvrije benzine. De geregrlde 3-weg katalysator zorgt ervoor dat een groot deel van de uitstoot van schadelijke stoffen door de motor wordt voorkomen. Let wel: een katalysator werkt pas als de motor op temperatuur is, dus na ongeveer 10 tot 20 minuten. Verder zal verstandig en zuinig rijden ook een belangrijke bijdrage leveren om de uitstoot van schadelijke gassen terug te dringen.
Vooruitkijken en anticiperen

Kijk zover mogelijk vooruit en anticipeer op het overige verkeer. Om zoveel mogelijk met gelijkmatige snelheid te kunnen rijden, is het noodzakelijk te anticiperen op het overige verkeer om zodoende niet abrupt te hoeven remmen of gas te geven. Denk hierbij aan het naderen van verkeerslichten, het inhalen van medeweggebruikers of het rijden op een drukke autosnelweg.

1. Zo kunnen vertragingen tijdig worden opgevangen door voldoende afstand te houden

2. U kunt het ruimtekussen gebruiken om snelheidswisselingen 'remmen, weer optrekken en plotseling stoppen' te voorkomen.

3. U kunt in een kinderrijke buurt alert reageren als er bijvoorbeeld een bal over de straat rolt. Houdt er dan rekening mee dat er waarschijnlijk een kind achteraan komt.

Bestuurders die over voldoende verkeersinzicht beschikken, zullen zich op dergelijke situaties instellen en dus uit voorzorg al handelen.
Defensief rijgedrag

Belangrijke onderdelen van een defensieve rijstijl zijn onder andere:

1. Het rekening houden met fouten van anderen

2. Bij gevaarpunten de snelheid aanpassen aan de situatie van dat moment

3. Het herkennen van gevaarlijke situaties, gevaarlijk of roekeloos rijgedrag van anderen en het tijdig anticiperen daarop

4. Het aanhouden van voldoende en dus een veilige volgafstand.

Terug naar de website