De afmetingen

Een aanhangwagen achter een motor fiets moet in aan ge koppelde toestand aan de volgende eisen voldoen:

A. De aanhanger mag, met inbegrip van de lading, niet meer dan 1 meter breed zijn.

B. De aanhanger mag, met inbegrip van de lading, niet meer dan 1 meter hoog zijn.

C. De totale massa van de aanhanger mag niet meer bedragen dan de helft van de ledige massa van de trekkende motorfiets.

D. De afstand van de achteras van de trek kende motorfiets tot de achterzijde van de aanhanger met inbegrip van de lading mag niet meer bedragen dan 2,5 meter.

E. De aanhanger mag slechts één assig zijn.
De koppeling tussen trekkend voertuig en aanhanger

A. De trekkende motor en de getrokken aanhanger moeten door een enkele passende en geschikte koppeling, die niet kan lostrillen, op een dusdanige manier aan elkaar verbonden worden, dat zijdelings uitwijken van de aanhangwagen zoveel mogelijk wordt voorkomen.

B. Verder moet de aanhangwagen koppeling zowel horizontale als verticale bewegingen aan kunnen en als een aanhangwagen meer dan één wiel heeft, moet de koppeling ook bewegingen om een as in de lengterichting van de trekkende motorfiets toelaten.
Reminrichting

Alle onderdelen van de reminrichting moeten goed zijn bevestigd. Ze mogen geen breuken of scheuren hebben of ernstig zijn geroest. De onderdelen mogen geen in of uitwendige lekkage vertonen en moeten de noodzakelijke bewegingsvrijheid hebben.
Rempedaal en remhendel

Het oppervlak van het rempedaal en de remhendel moet stroef zijn.
Remslangen

De remslangen mogen niet langs andere voertuigdelen schuren en niet zodanig zijn beschadigd dat het wapeningsmateriaal te zien is.

Terug naar de website