Men spreekt dan niet over straf, maar over een Wet Mulder gedraging.
Bestuurlijke boete Mulder overtreding

Wie nu een Mulder overtreding begaat, krijgt een bestuurlijke boete. De Officier van Justitie 'OvJ' geldt als bestuursorgaan en heeft het recht van parate executie. Kortom, wie een bekeuring niet betaalt, zal hierdoor via een deurwaarder met executiemaatregelen worden geconfronteerd. Wie van mening is, dat de boete onterecht is opgelegd, kan bezwaar aantekenen bij de Officier van Justitie. Als het bezwaar wordt afgewezen, kan de burger naar de bestuurskamer van de rechtbank stappen. Deze zal echter pas actie ondernemen, indien als zekerheid de boete voldaan is. Wordt hij of zij door de Officier van Justitie of bij de bestuurskamer in het gelijk gesteld, wordt de betaalde boete teruggestort.
Voor en nadelen Wet Mulder

Te noemen voordeel van de Wet Mulder is de soepeler afhandeling van de overtredingen en de ontlasting van het Openbaar Ministerie. Voorheen kwam het voor dat overtredingen geseponeerd werden door ontoereikende capaciteit van Justitie. Een zwak punt van de ontworpen procedure is de parate executie, die bijvoorbeeld ook door de politie kan worden uitgevoerd. Een bestuurder die een boete niet betaald heeft, kan daarvoor gesignaleerd worden in het opsporingsregister en de politie kan bij aantreffen van deze persoon het voertuig waar hij op dat moment in rijdt, als zekerheid voor het betalen van de boete in beslag nemen.

Terug naar de website