Ongelijkvloerse kruising

Dit zijn wegen die elkaar kruisen middels een viaduct of bijvoorbeeld een tunnel. Omdat er geen verbinding is tussen de beide wegen, kan er ook niet van richting worden veranderd.
Busbanen

Dit zijn rijbanen waarop het woord ‘BUS’ of ‘LIJNBUS’ is aangebracht. Indien de rijbaan is aangeduid met het woord BUS, mag deze alleen gebruikt worden door bussen, dus ook touringcarbussen. Het gebruik voor andere voertuigen is verboden. Indien de rijbaan is aangeduid met het woord LIJNBUS, mag deze alleen gebruikt worden door lijnbussen.
Busstroken

Dit zijn rijstroken waarop het woord ‘BUS’ of ‘LIJNBUS’ is aangebracht en gemarkeerd met een doorgetrokken dan wel onderbroken streep. Indien de rijstrook is aangeduid met het woord BUS, mag deze alleen gebruikt worden door bussen, dus ook touringcarbussen. Het gebruik door andere voertuigen is verboden. Indien de rijstrook is aangeduid met het woord LIJNBUS, mag deze alleen gebruikt worden door lijnbussen.
Verdrijvingsvlak

Een gedeelte van de rijbaan waarop schuine strepen zijn aangebracht. Deze worden vaak toegepast als het aantal rijstroken op een rijbaan wordt verminderd. Meestal vindt dit plaats nabij punten waar meerdere rijbanen samenkomen. Het is verboden om een verdrijvingsvlak te gebruiken of erop te rijden.
Haaientanden

Haaientanden zijn voorrangsdriehoeken op het wegdek, ook wel verkeerstekens op het wegdek genoemd, die een gebod inhouden. Meestal worden haaientanden in combinatie met voorrangsborden aangebracht. Echter er kan ook alleen worden volstaan met het aanbrengen van haaientanden. Haaientanden hebben zowel met als zonder voorrangsborden de volgende betekenis: ‘bestuurders moeten voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg’.

Terug naar de website