Aanhangwagen

Een voertuig dat door een ander voertuig wordt voortbewogen of kennelijk bestemd is om aldus te worden voortbewogen, alsmede opleggers.
Ambulance

Een motorvoertuig ingericht en bestemd voor ambulancevervoer. Het zijn voorrangsvoertuigen als zij gebruik maken van optische en geluidssignalen, te weten een blauw zwaai en knipperlicht en een tweetonige hoorn.
Autobus

Een motorvoertuig ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen, de bestuurder niet meegerekend. Bestuurders van een autobus hebben rijbewijs D nodig.
Lijnbus

Een motorvoertuig ingericht voor het verrichten van openbaar vervoer in de zin van de wet ‘personenvervoer 2000’.
T 100 bus

Een bus die in aanmerking komt voor een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Zo’n bus heeft geen staanplaatsen en heeft een extra hoog beschermingsniveau.
Personenauto

Een motorvoertuig op drie of meer wielen dat niet is ingericht voor het personenvervoer van meer dan 8 personen. Bestuurders van een personenauto hebben een rijbewijs B nodig.
Bestelauto

Een motorvoertuig bestemd voor vervoer van goederen. De maximaal toegestane massa mag niet meer bedragen dan 3500 kilogram.
Brommobiel

Een bromfiets op meer dan twee wielen, voorzien van een carrosserie en herkenbaar aan het bord met een rode rand met het getal 45 en de gele bromfietskentekenplaat. Bestuurders van een brommobiel hebben een rijbewijs AM 4 nodig.
Bromfiets

Een voertuig op twee wielen met een constructiesnelheid van maximaal 45 kilometer per uur. De toegestane maximumsnelheid voor bromfietsers bedraagt 45 kilometer per uur op rijbanen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Dit geldt ook voor brommobielen. Bestuurders van een bromfiets hebben een rijbewijs AM 2 nodig en hebben een helmplicht.

Terug naar de website