Alle andere weggebruikers samen, ‘met als uitzondering de voetgangers’ noemen we bestuurders. Een bestuurder is dus iemand die een voertuig bestuurt, zoals een fiets, een motorfiets, een bromfiets, een scooter, maar ook een tram of een bespannen dan wel onbespannen wagen. Als iemand een voertuig aan de hand meevoert, zoals een motorfiets, een bromfiets, een fiets of een snorfiets, is het geen bestuurder meer, maar is het een voetganger. Ruiters en geleiders van rij of trekdieren en vee, worden wel aangemerkt als bestuurder.

• Iemand die met een paard of een pony loopt, is een bestuurder.

• Iemand die met een hond aan de lijn loopt, valt niet onder de categorie bestuurders, maar is een voetganger.

• Iemand die over de weg loopt met een fiets, een bromfiets of een motorfiets aan de hand is geen bestuurder, maar een voetganger.
Bestuurders

We onderscheiden onder andere de volgende bestuurders: fietsers, brom en snorfietsers, bestuurders van een brommobiel, een motorvoertuig, een gehandicaptenvoertuig, bestuurders van een tram, ruiters, geleiders van rij of trekdieren of vee, bestuurders van een bespannen of onbespannen wagen, vrachtauto’s, bussen, voorrangsvoertuigen ten dienste van politie of brandweer. Als we over bestuurders spreken, bedoelen we alle weggebruikers behalve voetgangers. Een bestuurder is dus iemand die een voertuig bestuurt. Maar ook iemand die rijles geeft of een examen afneemt voor de categorieën B, C, D of E waarvan het voertuig voorzien is van een dubbele bediening, valt onder de categorie bestuurders.
Bestuurders van een gehandicaptenvoertuig

Als bestuurders van gehandicaptenvoertuigen gebruikmaken van het voetpad of trottoir, dan wel oversteken van het ene naar het andere voetpad of trottoir, vallen zij onder de categorie personen te voet, dus voetgangers.

Terug naar de website