Voertuigbegrippen

Voertuigen

Fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens.

Motorvoertuigen

Om onder de motorvoertuigen te vallen, moet een voertuig gemotoriseerd zijn. Daarnaast mag deze niet langs rails worden voortbewogen. Ondanks dat bromfietsen wel gemotoriseerd zijn, vallen ze niet onder de motorvoertuigen. Dit geldt dus ook voor brommobielen, speed-pedelecs en snorfietsen. Fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen vallen ook niet onder motorvoertuigen.

Wagens

Onder wagens vallen aanhangwagens, bespannen wagens (paard en wagen) en onbespannen wagens (handkar). Dit zijn allemaal voertuigen die niet zichzelf in beweging kunnen zetten, maar moeten worden geduwd of getrokken.

Overige voertuigen

Dit zijn alle voertuigen die niet onder de bovenstaande categorieën vallen. Dus fietsen, brom- en snorfietsen, gehandicaptenvoertuigen, trams, treinen en metro’s.

Er zit een verschil tussen motorvoertuigen en motorrijtuigen. Onder de motorrijtuigen vallen álle motorvoertuigen en daarnaast ook de bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen. Fietsen met trapondersteuning en alle voertuigen die via een rails worden voortbewogen, zijn geen motorvoertuigen én geen motorrijtuigen.

Aanhangwagen

Een voertuig dat door een ander voertuig wordt voortbewogen of kennelijk bestemd is om zo te worden voortbewogen. Ook opleggers vallen hieronder.

Ambulance

Een motorvoertuig ingericht en bestemd voor ambulancevervoer. Het zijn voorrangs-voertuigen als zij gebruikmaken van optische en geluidssignalen, te weten een blauw zwaai- en knipperlicht en een tweetonige hoorn.

Autobus

Een motorvoertuig ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen, de bestuurder niet meegerekend. Bestuurders van een autobus hebben rijbewijs D nodig.

Lijnbus

Een motorvoertuig ingericht voor het verrichten van openbaar vervoer in de zin van de wet ‘personenvervoer 2000’.

T-100 bus (touringcar)

Een bus die in aanmerking komt voor een maximumsnelheid van 100 km/u. Zo’n bus heeft geen staanplaatsen en heeft een extra hoog beschermingsniveau.

Personenauto

Een motorvoertuig op drie of meer wielen dat niet is ingericht voor het personenvervoer van meer dan 8 personen. Bestuurders van een personenauto hebben een rijbewijs B nodig.

Bestelauto

Een motorvoertuig bestemd voor vervoer van goederen. De maximummassa mag niet meer bedragen dan 3500 kg.

Brommobiel

Een bromfiets op meer dan twee wielen, voorzien van een carrosserie. Herkenbaar aan het bord met een rode rand met het getal 45 en de gele bromfietskentekenplaat. Bestuurders van een brommobiel hebben een rijbewijs AM nodig. Ondanks dat brommobielen onder de bromfietsen vallen en niet onder de motorvoertuigen, moeten ze wel de regels volgen van de motorvoertuigen in plaats van die van de bromfietsen.

Bromfiets

Een voertuig op twee wielen met een constructiesnelheid van maximaal 45 km/u. De toegestane maximumsnelheid voor bromfietsers bedraagt 45 km/u op rijbanen zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Dit geldt ook voor brommobielen. Bestuurders van een bromfiets hebben een rijbewijs AM nodig en hebben een helmplicht.

Snorfiets

Een bromfiets die is geconstrueerd voor een maximumsnelheid van 25 km/u. Bestuurders van een snorfiets hebben een rijbewijs AM nodig en hebben geen helmplicht. Snorfietsers volgen de regels van de fietsers.

Motorfiets

Een motorvoertuig op twee wielen, al dan niet voorzien van een zijspan of aanhangwagen. Een motorfiets met zijspan valt onder de categorie ‘Motorvoertuig op meer dan twee wielen’. Bestuurders van een motorfiets hebben het rijbewijs A nodig en hebben een helmplicht.

Voorrangsvoertuig

Een motorvoertuig van bijvoorbeeld politie, brandweer of ambulance, dat door het gebruik van optische en geluidssignalen kenbaar maakt dat ze een dringende taak vervullen.

Militaire colonne

Een aantal zich achter elkaar bevindende militaire motorvoertuigen, die vastgestelde herkenningstekens voeren. Het eerste motorvoertuig heeft een blauwe vlag, zowel aan de rechter als aan de linker voorzijde.

Het tweede tot en met het voorlaatste motorvoertuig heeft alleen een blauwe vlag aan de rechter voorzijde. Het laatste voertuig heeft alleen aan de rechter voorzijde een groene vlag. Daarnaast moeten het eerste tot en met het voorlaatste motorvoertuig een blauw doorschijnend bedeksel hebben op de rechter koplamp en het laatste voertuig een groen doorschijnend bedeksel op de rechter koplamp.

Speed-pedelec

Een hoge snelheid elektrische fiets die maximaal 45 km/u mag rijden. Een speed-pedelec moet voorzien zijn van een bromfietskenteken en volgt de regels van de bromfietsen. De fiets moet verzekerd zijn als bromfiets en je bent verplicht om een goedgekeurde bromfiets of speed-pedelec helm te dragen. Een gewone fietshelm is niet toegestaan.

Gehandicaptenvoertuig

Een voertuig ingericht voor een gehandicapte. De maximale breedte is 1,10 meter. Ze hebben wel of geen hulpmotor en kunnen en mogen nooit sneller rijden dan 45 km/u.
Een gehandicaptenvoertuig is geen bromfiets.

bbf 7507 rdw

Speed-pedelec

003a ganta 182

Gehandicaptenvoertuig

Vrachtauto

Een motorvoertuig niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de maximummassa meer bedraagt dan 3500 kg. Bestuurders van een vrachtauto hebben het rijbewijs C nodig.

Dierenambulance

Een motorvoertuig ingericht en bestemd voor het vervoer van zieke en/of gewonde dieren. Een dierenambulance mag geen optische en geluidssignalen voeren en is dus geen voorrangsvoertuig.

Trolleybus

Een trolleybus is een door elektromotoren aangedreven bus die van stroom voorzien wordt door een bovenleiding. Een trolleybus valt onder de categorie motorvoertuigen en wordt in de wetgeving behandeld als een lijn- of stadsbus.

LZV

LZV’s zijn Lange Zware Vrachtvoertuigen met een lengte van maximaal 25,25 meter en een gewicht van maximaal 60 ton (60.000 kg). Ze zijn te herkennen aan onderstaand bord.

markering lzv

Driewielig motorvoertuig

Een motorrijtuig op drie symmetrisch geplaatste wielen, met een door de constructie bepaalde snelheid van meer dan 45 km/u dan wel uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van meer dan 50 cm3. Ook vierwielige motorvoertuigen kunnen onder de driewielige motorvoertuigen vallen, zoals sommige quads. Dit is geen motorrijtuig met beperkte snelheid of een gehandicaptenvoertuig.

WA-verzekering

Ben je eigenaar van een motorrijtuig of staat het motorrijtuig op jouw naam ingeschreven in het kentekenregister, dan ben je wettelijk verplicht minimaal een WA-verzekering af te sluiten voor dit motorrijtuig. Dit is niet alleen verplicht als je ermee op de openbare weg rijdt, maar direct zodra het motorrijtuig is ingeschreven in het kentekenregister en is tenaamgesteld. Regel dit daarom direct zodra je een motorrijtuig aanschaft.