Je moet laten zien dat je binnen een beperkte ruimte van tweeënhalve meter breed en acht meter lang, je je brommobiel achterwaarts in kan parkeren achter een denkbeeldige auto. Je moet laten zien dat je deze manoeuvre rustig en beheerst kan uitvoeren en dat je niet te ver achter de denkbeeldige auto en/of te ver vanaf de denkbeeldige stoeprand staat geparkeerd. Na het parkeren rijd je voorwaarts weer weg om de pylon heen.

Terug naar de website