Bij de halve draai linksom moet je het voertuig binnen de beschikbare ruimte van vijf bij elf meter, in één keer in één vloeiende lijn naar links keren. Deze wijze van keren wordt in een vooruitrijdende beweging gemaakt. Belangrijk bij deze manoeuvre is het rijden in een gelijkmatig tempo en het sturen in een vloeiende lijn. Rijd na het keren in een rechte lijn weg.

Terug naar de website