Omdat voetgangers tot een kwetsbare verkeerscategorie behoren, zijn er aanvullende maatregelen genomen om deze te beschermen. Voetgangers hebben een aparte plaats op de weg, het troittoir, en wanneer zij de weg moeten kruisen, een voetgangersoversteekplaats.

Voetgangersoversteekplaatsen kunnen zijn uitgevoerd met of zonder zebra-markeringen. Voetgangers zijn niet verplicht gebruik te maken van de oversteekplaatsen.

Bij nadering van een voetgangersoversteekplaats observeert u het verkeer dat zich vlakbij de voetgangersoversteekplaats bevindt en het achteropkomende verkeer.

Bestuurders moeten voetgangers of bestuurders van gehandicaptenvoertuigen die te kennen hebben gegeven te willen oversteken op de voetgangersoversteekplaats voor laten gaan. Dat geldt niet voor voetgangersoversteekplaatsen voorzien van verkeerslichten. In dat geval regelen de verkeerslichten de verkeersstromen. Brand voor de voetgangersoversteekplaats een geel knipperlicht, dan moet de voetganger het overige verkeer voor laten gaan en is oversteken op eigen risico.

U nadert een voetgangersoversteekplaats altijd met een zodanige snelheid, dat u onder alle omstandigheden tot stilstand kunt komen voor de voetgangersoversteekplaats en waarbij u duidelijk laat zien dat u overstekende voetganger voor laat gaan.

Het is verboden om op een voetgangersoversteekplaats te stoppen, stil te staan, te parkeren of in te halen.

Terug naar de website